ไทยคมดิ่ง8.12%นักลงทุนหนีเสี่ยงดาวเทียมดวง7/8

โพสต์ทูเดย์ - หุ้นไทยคม ปรับตัวลง 8.12% หลังอินทัช ยื่นอนุญาโตฯ ตัดสินข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม 7-8
          ราคาหุ้นบริษัท ไทยคม (THCOM) วันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรับตัวลงแรง 8.12% ปิด 14.70 บาท หรือลดลง 1.30 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 307.89 ล้านบาท
          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) เป็นบริษัทแม่ไทยคม แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ได้รับหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ลงนามเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2534 ระหว่างบริษัทและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม โดย INTUCH ได้จัดตั้ง THCOM ขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าว
          นอกจากนี้ หนังสือจากกระทรวงดิจิทัลฯ ระบุให้ปฏิบัติตามสัญญาดำเนินกิจการสื่อสารให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน การจัดสร้างดาวเทียมสำรอง การชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน
          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการอินทัช เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 ได้พิจารณาและหารือกับที่ปรึกษากฎหมายแล้วมีความเห็นว่า ดาวเทียมทั้งสองดวงไม่ใช่ดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร แต่เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารอย่างครบถ้วน โดย ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ขัดต่อสัญญา ซึ่ง แตกต่างจากความเห็นของกระทรวง ดิจิทัลฯ
          ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการยื่นข้อโต้แย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ต.ค. 2560 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560
          บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีไอเอ็มบี ลดคำแนะนำจาก "ซื้อ" เป็น "ขาย" ในหุ้น THCOM ให้ราคาเป้าหมาย 14.80 บาท/หุ้น