กสทช.นำเงินประมูลคลื่น1800งวดที่สอง ส่งคลัง2.16หมื่นล้าน

“กสทช.” เตรียมนำเงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวด 2 จำนวน 21,608.12 ล้านบาท ส่งคลังภายในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.เตรียมนำเงินรายได้ที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 จำนวน 21,608.12 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ในเดือน ธ.ค.2560
          โดยแบ่งเป็นของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ที่จะครบกำหนดการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 ในวันที่ 11 ธ.ค. 2560 อีก 25% จำนวน 10,963.76 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ที่จะครบกำหนดการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 ในวันที่ 19 ธ.ค.2560 อีก 25% จำนวน 10,644.36 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          หลังจากในปี 2558 ทั้ง 2 บริษัท ได้ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 1 จำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูลมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 43,216.23 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 21,972.51 ล้านบาท และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวน 21,288.72 ล้านบาท
          “เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 พร้อมนำส่งหนังสือค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 3 ให้กับทั้ง 2 บริษัทไปแล้ว และเมื่อสำนักงานฯ ได้รับการชำระเงินจะรีบนำเงินดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป” นายฐากร กล่าว
          ส่วนงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายจะครบกำหนดชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อีก 25% ที่เหลือ ในเดือน ธ.ค.2561 แบ่งเป็นของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 10,963.76 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวน 10,644.36 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)