ทรีเพย์เล็งบล็อกเชน

โพสต์ทูเดย์ - เทคโนโลยีบล็อกเชนแนวโน้มมาแรง ผู้เชี่ยวชาญแนะภาคธุรกิจปรับใช้
          นายสุวิชา นะลิตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีเพย์ ประเทศไทย บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม (แคท) ประเทศไทย บริษัท เอสเค เทเลคอม และ NHN KCP จากเกาหลีใต้ กล่าวในงาน CAT Network Showcase 2017 ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความเห็นตรงกันว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บล็อกเชนจะเข้ามาอยู่ในหลายๆ ระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์นอกเหนือจากด้านการเงิน
          ทั้งนี้ นอกจากบล็อกเชนจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) แล้ว ระบบของบล็อกเชนยังเอื้อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วย โดยหน่วยงานภาครัฐในหลายๆ ประเทศ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เริ่มมีนโยบายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของภาครัฐ โดยบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทำให้มียอดเพิ่มขึ้น 3 เท่า
          "เชื่อว่าบล็อกเชนจะถูกนำมาประยุกต์เพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจมากขึ้น ซึ่งทรีเพย์อยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต" นายสุวิชา กล่าว