"ดาต้า"ปัจจัยการผลิตใหม่"ดาต้า"ปัจจัยการผลิตใหม่ของทุกธุรกิจ

ภูวนาถ เพียรธัญกิจ
          นักวิเคราะห์ ไอดีซี ประเทศไทย
          ทุกวันนี้คำว่า 4.0 แทบจะแทรกอยู่ทุกที่ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจดิจิทัลก็เติบโตขึ้นทุกวัน บริษัทที่ต้องการจะรักษาหรือเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันต่างต้องลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อรับมือกับคู่แข่งรายใหม่ๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ และตอบสนองต่อผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ที่เราเรียกกันว่า "ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด" หรือ ดิจิทัล เนทีฟ(Digital Native)
          ทั้งนี้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสามารถทำได้โดย 1.ทรานส์ฟอร์มเหล่าผู้นำองค์กร 2.ทรานส์ฟอร์มประสบการณ์ที่มอบให้กับลูกค้า 3.ทรานส์ฟอร์มวิถีปฏิบัติงาน 4.ทรานฟอร์มพนักงาน และ 5.ทรานฟอร์มการใช้ดาต้า
          หากลองมามองที่ "ดาต้า" จะเห็นได้ว่า ดาต้ากลายเป็นหนึ่ง ในปัจจัยการผลิตสำคัญในยุคดิจิทัล และเป็นปัจจัยการผลิตที่ แตกต่างจากปัจจัยการผลิตแบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง คือ ดาต้าใช้แล้วไม่หมดไปแต่กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เสียด้วยซ้ำ นั่นทำให้บริษัทที่สามารถนำดาต้ามาใช้ประโยชน์ได้ ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้
          สำหรับการเริ่มต้น ควรเริ่มจากการวางกลยุทธ์และ โรดแมพที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บและนำดาต้าไปใช้ ก่อน จากนั้นจึงพิจารณาว่า ดาต้าชุดใดหรือประเภทใดจำเป็นต้องใช้ และชุดใดหรือประเภทใดไม่มีประโยชน์ ซึ่งเริ่ม จากการประเมินดาต้าภายในก่อน หากไม่มีหรือมีไม่พอ ก็ต้อง พยายามหาวิธีในการเก็บดาต้าเพิ่ม แล้วจึงหันไปมองดาต้าจากภายนอกถ้าจำเป็น
          เมื่อมีดาต้าที่ต้องการครบแล้ว ขั้นตอนสำคัญถัดมาคือการนำดาต้าเหล่านั้นไปใช้จริง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นหรือปรับปรุงสินค้าและบริการ เช่น สร้างเป็น Connected Product/Service ขึ้นมา ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจต่าง ๆ
          หรือแม้กระทั่งคิดค้นรูปแบบธุรกิจและแหล่งรายได้ใหม่ เช่น จากเดิมที่บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากัน ก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสร้างรายได้เป็นการเรียกเก็บเงินตามปริมาณการใช้งานได้
          ณ จุดนี้ วัฒนธรรมองค์กรจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก เพราะพนักงานในองค์กรจะต้องทำการตัดสินใจต่าง ๆ โดยมีดาต้าเป็นหนึ่ง ในปัจจัยที่พิจารณา พนักงานจำเป็นต้องเข้าใจว่า ดาต้าไม่ได้เข้ามาแทนที่ "ความสามารถ" และ "ประสบการณ์" ของตน แต่ดาต้าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมให้ตนใช้ประโยชน์จากความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาได้จนเกิดประโยชน์ที่สุด  บ่อยครั้งที่ดาต้าช่วยเปิดเผยสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยสนใจ มาก่อน และบ่อยครั้งที่ดาต้าช่วยยืนยันว่าสิ่งที่เรารู้นั้นถูกต้องแล้ว โดย ทุกแผนกขององค์กรล้วนแล้วสามารถนำดาต้าไปใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจได้ทั้งนั้น
          'ดาต้ากลายเป็น หนึ่งในปัจจัย การผลิตสำคัญ ยุคดิจิทัล'