แสนสิริลุยเปิดใหม่ 11 โครงการผนึกอะเมซอนใช้เทคโนดิจิทัล

แสนสิริเดินหน้าไตรมาส 4/2560 เปิด 11 โครงการ มูลค่ารวม 26,000 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท และโครงการแนวราบ 7 โครงการ มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท พร้อมทั้งลงทุนด้านนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด จับมืออะเมซอน เว็บ ใช้เทคโนโลยี Articial Intelligence Solution คาดให้บริการลูกค้าทุกโครงการในปี 2561 
          นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของทุกปีจะเป็นช่วงที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในปีนี้ที่สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 3-4% โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง จึงจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและตัดสินใจซื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยในช่วงไตรมาส 4/2560 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 11 โครงการ มูลค่ารวม 26,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท 
          นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง ประธานบริหารงานเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลกล่าวว่า ปี 2560 บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตและรักษาความเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการลงทุนด้านนวัตกรรมผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ซึ่งนำมาพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในมิติใหม่ๆ ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นการยกระดับการให้บริการให้กับลูกบ้านและรักษาความเป็นผู้นำในการบุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยของวงการอสังหาริมทรัพย์ 
          ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เดลิเทค จำกัด ภายใต้ชื่อ "The New Ear of Limitless Living" ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยีจากอะเมซอน เว็บ เซอร์วิส จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Home Service ของบริษัทให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะโดยการใช้เทคโนโลยี Articial Intellingence Solutions (AI) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงสามารถใช้งานได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะสามารถการใช้บริการการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยและให้บริการกับลูกค้าทุกโครงการอย่างเต็มรูปแบบได้ในปี 2561 ส่วนการรับคำสั่งพื้นฐานของฟังก์ชั่นต่างๆ จำสอดรับกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ตรวจสอบยอดค่าน้ำ ตรวจเช็กพัสดุ เป็นต้น ซึ่ง Sansiri home automation control จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยเสียงด้วยภาษาไทย