ดีอีลุยติดตั้งเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเน็ตประชารัฐในจ.กำแพงเพชร 3 จุด ประกอบด้วย ที่บ้านหนองน้ำใส ม.6 ต.พรานกระต่าย อ.พราน กระต่าย, บ้านเจริญสุข ต.สระแก้ว อ.เมือง และบ้านห้วยปักษ์ ต.สระแก้ว อ.เมือง ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
          น.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลที่ทำให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ในส่วนของจ.กำแพงเพชร จะมีการสำรวจทุกพื้นที่ ที่ยังไม่มีไฟเบอร์ออพติกไปถึง และติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบไวไฟสาธารณะ สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร สาธารณสุข การสร้างรายได้ ลดต้นทุน เป็นต้น สุดท้ายขอฝากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ใช้ไวไฟนี้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และสังคมมากที่สุด
          ด้านนายอนุรัตน์ สังข์สนิท โทรศัพท์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในพื้นที่กำแพงเพชรได้มอบหมายให้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการนี้ 393 หมู่บ้าน ซึ่งภายในเดือนพ.ย.นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ
          บรรยายใต้ภาพ
          ตรวจงาน - น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเน็ตประชารัฐในพื้นที่จ.กำแพงเพชร ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อ 14 ต.ค.