กสทช.มีคลื่นมาขายอีกแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 1 ใบอนุญาต และคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ประกอบด้วยใบที่ 1 จำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์, ใบที่ 2 จำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ และใบที่ 3 จำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ โดยตั้งเป้าหมายว่าคณะทำงานฯ จะดำเนินการร่างหลักเกณฑ์แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.2560 นี้
          "เมื่อร่างหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ ก็จะเสนอคณะอนุกรรมการ กสทช.เพื่อพิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะนำเสนอบอร์ด กสทช. เพื่ออนุมัติ เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงวันที่ 23-31 ธ.ค.2560 แล้วนำข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอกลับต่อบอร์ด กสทช. อีกครั้ง เพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์การประมูลต่อไป"
          นายฐากรกล่าวต่อว่า สำหรับระยะเวลาที่จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้น ขณะนี้ยังไม่กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน แต่มั่นใจว่า ภายในเดือน มิ.ย.2561 กสทช.จะต้องสามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะประมูล ก่อนสัญญาสัมปทานมือถือระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จะสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย.2561 นี้.