กสทช.เห็นชอบแผนTOT ให้บริการโทรศัพท์บ้านหลังหมดสัมปทานTRUE

 “กสทช.” เห็นชอบแผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์บ้าน TOT หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ TRUE วันที่ 28 ต.ค.นี้ พร้อมสั่งสำนักงานฯ ติดตามดูแลผู้ใช้บริการส่วนนี้
          นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 29 ต.ค. 2560 ก็จะเริ่มเข้าสู่แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ยังคงเหลืออยู่ จำนวน 946,441 เลขหมาย หลังจากวันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 24.00 น. จะเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวงของ TOT กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE
          โดยที่ประชุมกสทช.ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา พร้อมให้สำนักงานกสทช.ติดตามการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการในส่วนนี้ หากได้รับผลกระทบจากการใช้งานให้สำนักงานรีบนำเสนอต่อที่ประชุมกสทช. โดยเร่งด่วนต่อไป ซึ่งหลังจากนี้หากประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว พบปัญหาในการใช้บริการสามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วน
          ทั้งนี้ ตามแผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ TOT เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2560 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้านในพื้นที่เขตนครหลวงของ TRUE จะยังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเลขหมายโทรศัพท์เดิม แต่จะไม่สามารถชำระค่าบริการได้ที่ทรูช็อปแล้ว ต้องไปชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าของทีโอทีแทน
          ก่อนหน้านี้ นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ TOT กล่าวว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการลูกค้าหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวง ซึ่งเป็นสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ในรูปแบบ BTO อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 28 ต.ค. 2560 โดยบริษัทจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 ยืนยันว่าบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น