กูเกิลเปิดผลวิจัยก่อนตัดสินใจซื้อรถขับ

 "กูเกิล" วิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของคนไทย พบใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการพิจารณาข้อมูล และ 96% ใช้สื่อออนไลน์หาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์ รายละเอียด และตัวแทนจำหน่าย
          นายภูมิภัส ฉัตรแก้ว ผู้จัดการกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ทำวิจัยหัวข้อ "Think Auto" ร่วมกับ TNS เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ในปัจจุบัน โดยได้สัมภาษณ์ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวนทั้งสิ้น 518 ราย ที่มีการซื้อรถยนต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยพบว่าในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่จะซื้อรถใหม่ สื่อออนไลน์มีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก คนไทยมากกว่า 9 ใน 10 หรือ96% ใช้เสิร์ชเอนจินในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์ รายละเอียด และแม้กระทั่งตัวแทนจำหน่าย และ ผู้บริโภค เกือบ 9 ใน 10 หรือ 88% ของผู้ที่ซื้อรถกล่าวว่าวิดีโอออนไลน์ก็มีผลในการเลือกแบรนด์ด้วยเช่นกัน
          "คนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการพิจารณาข้อมูลเพื่อเลือกซื้อรถยนต์คันใหม่ และผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยช่องทางการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อก่อนเข้าไปที่โชว์รูม หรือตัวแทนจำหน่าย"
          นายภูมิภัส กล่าวต่อว่า ผู้บริโภคไทยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ในช่วงการหาข้อมูล โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยพิจารณาแบรนด์รถยนต์ที่สนใจ 2.4 แบรนด์ ก่อนทำการตัดสินใจ แต่ 74% เริ่มต้นหาข้อมูลโดยที่ยังไม่มีตัวเลือกที่แน่นอนไว้ในใจ ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภค จำนวน 49% ระบุว่าพวกเขารับชมวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับรถยนต์ก่อนที่จะเข้าไปสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย และวิดีโอแบบ 360 องศา สามารถใช้แทนการทดลองขับจริงซึ่งผู้บริโภคจำนวน 84% ระบุว่า วิดีโอแบบ 360 องศาสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาตัดสินใจซื้อรถยนต์โดยไม่ต้องทดลองขับจริง.
--จบ--