กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล อัดฉีด 2 สินทรัพย์ใหม่ปลายปีนี้-ต้นปีหน้า

 * ทางกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งนี้มีแผนจะอัดฉีด 2 สินทรัพย์ใหม่เข้ามาปลายปีนี้-ต้นปีหน้า ส่วนใหญ่สินทรัพย์เป็นประเภท Fiber ปัจจุบันสินทรัพย์ที่บริหารอยู่เป็น 12,183 Towers และ Fiber ที่ 1,304,912 core km ส่วนซื้อสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มคั้งแรก 499 Towers และ Fiber ที่ 259,755 core km ประมาณ ธ.ค.60 ส่วนการซื้อสินทรัพย์เพิ่มครั้งที่สอง 2,589 Towers และ Fiber ที่ 1,210,291 core km ประมาณมิ.ย.61 ทั้งนี้การใช้อัตราการเช่า (OR) ของสินทรัพย์ใหม่คือ Towers เป็น 57% และ Fiber ที่ 80%
          * เราคาดว่าการซื้อสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มครั้งแรกจะช่วยเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นได้ 0.03 บาท ในงวดปี 2561 เป็น 1.07 บาท จากเดิม 1.04 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล 7.5% มาจากแผนการใช้เงินลงทุนที่ไม่เกิน 14 พันล้านบาท และใช้เงนกู้ทั้งหมด หากมีสมมุติฐานว่าราคาที่ซื้อเป็น 11.3 พันล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยที่ 5.46% คาดวาจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3% เป็น 6.2 พันล้านบาท ด้านราคาพื้นฐานปรับเพิ่มได้เป็น 16.50  บาท
          * ส่วนการซื้อสินทรัพย์เพิ่มครั้งที่สองจะมีการใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้และส่วนทุน ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 58 พันล้านบาท หากมีสมมติฐานว่าใช้เงินกู้เป็น 12 พันล้านบาท และใช้ส่วนทุน 46 พันล้านบาท และจำนวนหน่วยที่เพิ่มเป็น 3,511 หน่วย คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อรวมการซื้อสินทรัพย์เพิ่มครั้งแรกด้วยได้เป็น 8.2 พันล้านบาท และเงินปันผลเพิ่มเป็น 1.08-1.12 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล 7.6%-7.8%
          * คงคำแนะนำ ซื้อ จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มสินทรัพย์อีก 2 ครั้ง จะยังผลให้ราคาพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นไปได้เป็น 17.60 บาท ด้วยวิธี DCF (WACC 7.8%, TG2%) แต่เรายังยึดราคาพื้นฐานเดิมไปก่อนที่ 16.20 บาท ทั้งนี้ ทางกองทุนฯ จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก ในการประชุมนักวิเคราะห์ประมาณ ต.ค.60 เรายังยกให้ DIF เป็นหนึ่งใน TOPO PICK หลักทรัพย์กลุ่ม PDPO/REIT ที่รายได้มีความสม่ำเสมอจากค่าเช่าและปันผลสูง