"เน็ตชายขอบ"ไม่เกินเดือนละ200

กสทช. เดินหน้าโครงการเน็ตชายขอบลงนามแล้ว 8 สัญญา เร่งเปิดบริการในสิ้นปีนี้ คิดค่าบริการไม่เกินเดือนละ 200 บาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามในสัญญาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 8 สัญญา วงเงิน 12,989.69 ล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เปิดใช้ได้ภายในปีนี้ ประ ชาชนในพื้นที่โครงการสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 bps ในราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน
          นอกจากนี้ จะมี USO แพ็กเกจรุ่นเล็ก ความเร็ว 15 bps ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน และ USO แพ็คเกจรุ่นจิ๋ว ความ เร็ว 10 bps ราคาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน เฉลี่ยไม่เกินเมกละ 10 บาท ให้บริการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและมีความต้องการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำกว่า 30 bps
          ส่วนการให้บริการที่ไม่เสียค่าบริการเพื่อสาธารณะ ได้แก่ สัญญาณไวไฟสาธารณะ 3,149 จุด เฉลี่ยหมู่บ้านละ 1 จุด อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรวม 1,317 แห่ง รวมทั้งศูนย์บริการอิน เทอร์เน็ตสาธารณะ 763 ศูนย์ พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะให้บริการฟรีตลอดระยะเวลา 5 ปี
          นายฐากร กล่าวว่า ได้วางเป้าหมายให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า 30 bps ไม่น้อยกว่า 588 หมู่บ้านภายในเดือนธันวาคมนี้และอีก 2,352 หมู่บ้านภายในเดือนเมษายนปีหน้า ก่อนเปิดให้บริการครบ 100% ในเดือนสิงหาคม 2561 โดยการดำเนินโครงการเน็ตชายขอบครั้งนี้สามารถประหยัดงบประมาณได้ 624.93 ล้านบาทจากราคากลางโครงการ 13,614.62 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          8 สัญญาที่ลงนาม ได้แก่ 1. พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 1 ให้บริการโดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 ให้บริการโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 3.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 4.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มที่ 5 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 1 ให้บริการโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 5.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 สัญญาณโทร ศัพท์เคลื่อนที่โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 6.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 2 สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 7.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 2 สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 8.พื้นที่ชายขอบกลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มที่ 5 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 2 สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)