ลงทุน"สถาบันไอโอที"พุ่ง

คาด2ปีมูลค่า 7 พันล้าน ดีอีจัดบิ๊กแบงสัญจร กระจายความรู้ดิจิทัล
          กรุงเทพธุรกิจ กระทรวงดีอียิ้ม ผลสำเร็จงานดิจิทัลบิ๊กแบงคนเข้าร่วมกว่า 2.4 แสนราย ช่วยผสานความร่วมมือ ระดับนานาชาติเซ็นเอ็มโอยู 15 ฉบับ เกิดการค้าลงทุนวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล 500 ราย พร้อมขับเคลื่อนโครงสร้างไอทีผ่านอีอีซี คาดปี 2561-2562 เกิดการลงทุนสถาบันไอโอที 7,000 ล้านบาท
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ย. 2560 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2.4 แสนคน ทำให้กระทรวงดีอีมีแผนจะจัดงานดังกล่าวแบบสัญจรใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่,ขอนแก่น , อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเริ่ม 2 จังหวัดแรกในเดือน พ.ย.2560 และอีก 2 จังหวัด ในเดือน ม.ค. 2561 เพื่อกระจายความรู้ สู่ประชาชน ผู้ประกอบการหน้าใหม่ สตาร์ทอัพ กลุ่มเอสเอ็มอี  และผู้ประกอบการ ระดับภูมิภาค  รวมถึงนำเสนอเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคเอาในงาน โดยเน้นสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สภาหอการค้าในภูมิภาคนั้นช่วยกันจัดงาน
          สำหรับงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017 ที่เพิ่งจบลงไปนั้น นอกจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากแล้วยังมีความร่วมมือ ระดับนานาชาติในด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับ ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศด้วยการลงนาม เอ็มโอยู 15 ฉบับ
          นอกจากนี้ยังเกิดการค้าการลงทุนเจรจาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลกว่า 500 ราย ขณะเดียวกันยังมีความร่วมมือ ภาครัฐร่วมเอกชน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ไม่น้อยกว่า 40 ราย คาดว่าในปี 2561-2562 จะมีการลงทุนด้านสถาบันไอโอที ในดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ ประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท
          นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความชำนาญสูง ไม่น้อยกว่า 3,000 คน การสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 5 แสนคน ซึ่งใน ปี 2561 จะอาศัยฐานจากการขยายเครือข่าย อินเทอร์เน็ตชุมชน จำนวน 75,000 หมู่บ้าน อันเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลให้กับภาคประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) นำร่อง 7 หัวเมือง และคาดว่าจะเกิดการลงทุน สมาร์ทซิตี้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท และ ความร่วมมือกับในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ผู้ประกอบการดิจิทัลไทย
          การขยายผลไปยังทุกภูมิภาคนั้น เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และวางรากฐานให้กับประชาชน  ด้านสุขภาพ การเกษตร การศึกษา การบริหารภาครัฐ และที่สำคัญเป็นการสร้างปรากฏการณ์เพื่อตอกย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง กระทรวงดีอีได้วางรูปแบบงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยจะชูเรื่อง บิ๊ก ดาต้า ในการจัดงาน
          กระทรวงดีอีจะเน้นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลให้กับภาคประชาชน
          พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์