มั่นใจดิจิทัลบิ๊กแบงต่อยอดธุรกิจ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการจัดงาน "ดิจิทัลบิ๊กแบง 2017" เมื่อวันที่ 21-24 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีทั้งประชาชน ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ทั้งไทยและต่างประเทศ สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง โดยเชื่อว่าผู้ที่เข้าชมงานครั้งนี้ จะนำความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากงานดิจิทัลบิ๊กแบง ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ และจะมีผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนได้ในอนาคต
          สำหรับการต่อยอดการให้บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนนั้น ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.ได้เปิดบริการเว็บไซต์ www.biz.govchanel.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว โดยนำร่องการจดทะเบียนร้านอาหาร ที่จะต้องยื่นขอใบอนุญาตหลากหลายรายการมาก หากยื่นผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลจะเชื่อมต่อไปยังกรมธุรกิจการค้า กรมสรรพสามิตและหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการเปิดบริการร้านอาหาร เมื่อประสบผลสำเร็จก็จะขยายการให้บริการไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในกลางเดือน พ.ย.นี้
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานดิจิทัลบิ๊กแบง ให้ความสนใจโครงการดิจิทัลพาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งแคทต้องเร่งดำเนินการเพื่อรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย.