นายกสมาคมโทรคมฯ แถลงทิศทางปี60-62 เน้นร่วมมือระหว่างกัน

นายกสมาคมโทรคมฯ คนที่ 13 แถลงทิศทางทางการดำเนินงาน เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวงโทรคมฯ พร้อมช่วยสนับสนุนประเทศ สังคม และบุคคลสู่ 4.0
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ในช่วงต่อจากนี้ ทางสมาคมฯ จะหาแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคล ที่อยู่ในแวดวงโทรคมนาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          นอกจากนี้ สมาคมฯ มีหน้าที่ช่วยและสนับสนุนสังคม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ในส่วนประเทศ พยายามที่จะช่วยสนับสนุนผลักดันนโยบายและแนวคิดการสร้างความเจริญให้กับประเทศของรัฐบาล เช่น สมาร์ซิตี้ และไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสิ่งที่สมาคมฯ พยายามจะทำ คือ การรวบรวมแนวทาง ความเห็น และเสนอไปยังภาครัฐ เพื่อผลักดันนโยบายที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
          ในส่วนสังคมพยายามทำให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาสาระ และบริการต่างๆ โดยเฉพาะที่ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ง่ายขึ้น โดยภาครัฐ มีโครงการเน็ตประชารัฐ ทำให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน 24,700 แห่ง เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมทั้งสมาคมฯ จะทำหน้าที่ช่วยให้ความรู้ วิธีการรับมือ และห้องกัน แก่สังคมในเรื่องภัยต่างๆ ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต
          ส่วนอีกเรื่องที่สังคมได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คือ สายสื่อสาร ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยดูด้อยลงไป โดยในส่วนนี้สมาคมฯ จะทำงานร่วมกับ กสทช., กทม. และโอเปอเรเตอร์ ในการนำสายสื่อสารลงดิน ช่วงซอยสุขุมวิท 1-71 (ขาออก) และซอยสุขุมวิท 2-48 (ขาเข้า) คาดว่าจะนำสายสื่อสารลงดินได้เสร็จภายในปี 2560และในส่วนของตัวบุคคล โดยทางสมาคมฯ จะช่วยเสริมการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในไทย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัยได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย. 2560 ซึ่งถือเป็นนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 13 (พ.ศ. 2560-2561) หลังจากคณะกรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ 12 ที่มีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ หมดวาระวันที่ 30 ต.ค. 2560