สั่งสร้างนักรบไซเบอร์พันคน 'พล.อ.ประยุทธ์'ลั่นเร่งความเชื่อมั่นประเทศไทย4.0 ติดเครื่องเศรษฐกิจดิจิทัล

 โพสต์ทูเดย์- "บิ๊กตู่" เร่งเครื่องดันดิจิทัล 3 ด้าน เปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 ปั้นนักรบไซเบอร์พันคน สร้างความเชื่อมั่น
          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2017" ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านดิจิทัลในฐานะที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 แต่ในการพัฒนานี้มีประเด็นสำคัญมากที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการคือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับต่างประเทศ (CERT) ที่เข้มแข็ง
          "พร้อมกันนี้กำลังเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญ หรือนักรบไซเบอร์ ที่ขาดแคลนเป็นอย่างมากด้วย โดยมีเป้าหมายจะสร้างให้ได้ 1,000 คนในปี 2561" นายกรัฐมนตรี กล่าว
          สำหรับการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น) มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ด้วยโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโรงเรียน โรงพยาบาล เทศบาลตำบล โดยจะครอบคลุม 74,965 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2561 โครงการนี้จะเป็นการสร้างความเท่าเทียม เข้าถึงโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
          ด้านที่ 2 มุ่งเน้นการปรับฐานเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะมีการพัฒนาโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกทั้งยังมีการเร่งพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ซึ่งจะรับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบดิจิทัลจากดิจิทัลพาร์คมาพัฒนาเมือง
          ด้านที่ 3 การเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่โลก ดำเนินการผ่านทั้งการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศระบบเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และวันเบลต์วันโร้ดของจีน ด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่สำคัญของเอเชียหรือ World Connectivity แห่งใหม่ในเอเชีย