กสทฯชูโมเดล"ดิจิทัลพาร์ค"

 กรุงเทพธุรกิจ กสทฯจำลองโมเดล "ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์" แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบภายใน งานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบงหวังสร้างเมืองอัจฉริยะครบวงจรได้จริงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่ กสทฯได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ นั้นขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งการดำเนินงานจะแบ่งเป็นเฟสๆ ซึ่งเฟสแรกเป็นการลงทุนของภาครัฐเฟสต่อไป ดึงเอกชนเข้าร่วม
          ทั้งนี้ กสทฯ จะบริหารจัดการพื้นที่และอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมดึงพันธมิตรที่ทำธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยี โดยแนวความคิดทั้งหมดที่จะอยู่ในโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์นั้น กสทฯ ได้นำโมเดลจำลองขนาดใหญ่ของโครงการมีการจำลองบรรยากาศดิจิทัลพาร์คเต็มรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนที่ 700 ไร่ของกสทฯ ซึ่งจะ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล มาจัดแสดงในงาน "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017" ด้วย
          การนำเสนอจะแสดงให้เห็นเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่นำไปใช้ในโครงการ เช่น ไอบีเอ็ม เสนอโปรเจคการทำงานของระบบ "วัตสัน", เอสเค เทเลคอม เสนอบริการสมาร์ทซิตี้ต่างๆ ให้บริการจริงในประเทศเกาหลี ด้านความร่วมมือในการพัฒนาเมือง, ระบบ รับข้อร้องเรียนของประชาชนเพื่อให้ หน่วยงานรัฐเข้าไปแก้ไขปัญหา หรือ การรองรับการให้บริการภาคเอกชน เช่น ระบบจอดรถอัจฉริยะ, อาคารอัจฉริยะ
          นอกจากนี้ ยังได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงผลงานวิจัยที่ออกแบบเพื่อต่อยอด ใช้งานกับสมาร์ทซิตี้ในอนาคต ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดแรง สั่นสะเทือน เซ็นเซอร์จอดรถ และมหาวิทยาลัยบูรพาโชว์ระบบเซ็นเซอร์สมาร์ทเฮลท์ สำหรับผู้สูงวัย เป็นต้น
          "การจัดแสดงใน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017 กสทฯใช้งบประมาณร่วมออกงานครั้งนี้ 3 ล้านบาท พื้นที่โซน ซี4 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยภายในบูธนิทรรศการของกสทฯ แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 3 โซน คือ โซน สมาร์ทลีฟวิ่ง, โซนนวัตกรรม และโซนไอโอที"