คำใหม่ SIGMA คัมภีร์ดิจิทัลเปลี่ยนประเทศ

 รมว.ดีอีบัญญัติ"SIGMA"เป็นคัมภีร์ดิจิทัลเปลี่ยนประเทศ ชี้ไม่เกินสองปีไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างอาชีพ
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ขณะนี้มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อโลกเปิดกว้างก็ต้องรีบปรับตัว ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไม่ใช่แค่การเปลี่ยนทีละเล็กละน้อย แต่คือ การเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเต็มรูปแบบ เมื่อเปลี่ยนแล้วสังคมไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดิจิทัล นับจากนี้ไม่เกิน 2 ปี ประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งตนขอให้นิยามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ว่า SIGMA ที่มาจาก 5 ด้านสำคัญ
          แบ่งเป็น "S (Security)" หรือ Cyber Security ที่จะคอยปกป้อง คุ้มครองเรา ทั้งปัจเจกชน หน่วยงาน และโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ "I (Infrastructure)" โครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น หมู่บ้านประชารัฐ ต่อมาคือ "G (Government)" ในสายตาของดิจิทัลก็คือ e-Government ซึ่งเราได้วางยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจทำงานได้ง่ายขึ้น ประชาชนก็เข้าถึงภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น ส่วน "M (Manpower)" หมายถึง กำลังคนที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0 และสุดท้ายคือ "A (Application)" ที่มาเปิดโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมประเทศไทย โดยมีแอพพลิเคชั่นเป็นสื่อกลาง
          "รัฐบาลได้พยายามผลักดันประเทศ ไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศ ก้าวทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเมื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ต้องสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย ดังนั้น กระทรวงดีอี จึงได้เร่งดำเนินการติดตั้งเน็ตประชารัฐควบคู่กับอีคอมเมิร์ซชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เป็นระบบผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)".
--จบ--