SYMCราศีจับรับบีโอไอหนุนสิทธิประโยชน์ภาษีเซฟค่าใช้จ่ายได้ยาว8ปี

 ทันหุ้น - SYMC เฉิดฉาย!รับได้รับสิทธิประโยชน์บีโอไอในการขยายกิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำในประเทศไทย เซฟค่าใช้จ่ายได้ยาว 8 ปีด้านนักวิเคราะห์ แนะนำ "เก็งกำไร" เคาะพิกัดต้านไกล 12.60 บาท
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทาง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC นั้นได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)ประเภท 7.1.6.18.1 กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ และได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  สำหรับการลงทุนขยายกิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ ตามโครงการเคเบิลใต้น้ำ Malaysia - Cambodia -Thailand (MCT)
          ยิ้มรับสิทธิ์ภาษีบีโอไอ
          โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั้น อาทิ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในวงเงิน ไม่เกิน 988.58 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลา 8  ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการรวมถึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
          นอกจากนี้ ทาง SYMC ยังได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการกับคู่สมรสและบุคคล ซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักรตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เป็นต้น
          ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มสัญญาณเทคนิคหุ้น SYMC ยังแกว่งตัว โดยมีแนวต้านที่ 12.60 บาท ส่วนกรอบแนวรับทางฝ่ายวิเคราะห์คาดไว้ระดับ 11.60 บาท
          สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ "เก็งกำไร" และทยอยขายหุ้นในพอร์ตเมื่อราคาขยับสูงขึ้นหรือใกล้ชนแนวต้านที่ 12.60 บาท อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เกิดย่อตัวลงหลุดแนวรับดังกล่าวเมื่อใดนั้นควรตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต