แบงก์กรุงเทพปลุกปั้นสตาร์ทอัพสุดกำลัง กรุงศรีโชว์บล็อกเชนโอนเงินเรียลไทม์

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพในระยะยาว โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย โดยธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะช่วยศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงวางกรอบการพัฒนาในเบื้องต้นและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการจากนั้นธนาคารจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยวางกลยุทธ์จัดทำแผนดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านวางแผนการบริหารการเงินและเชื่อมโยงกับตลาด ตลอดจนช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนรายกลางและเล็กในด้านต่างๆทั้งด้าน เทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด การเงิน ระบบบัญชี และการจัดการอย่างเป็นระบบ
          ด้านนายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าธนาคารร่วมกับบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain's Interledger) มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศของไออาร์พีซีและคู่ค้าแบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรกของภาคธุรกิจไทย จากปกติการโอนเงินต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทำการ ส่วนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไออาร์พีซี กล่าวว่าธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วช่วยให้ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือบริษัท พลังงานบัวสวรรค์จำกัดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลต่อการจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น รับสินค้าได้รวดเร็วขึ้นและสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ.