ทรูระดมเงิน 6-7หมื่นล้านขายทรัพย์สิน

 โพสต์ทูเดย์ - ทรูระดมทุนก้อนใหญ่ ขายทรัพย์สินเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 6.5-7.2 หมื่นล้าน ใช้สิทธิจองซื้อ 28-33%
          นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรรมการบริษัท อนุมัติให้ทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย และบริษัท กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยให้บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น (AWC) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC) บริษัท ทรู มูฟ (TMV) และบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (TICC) ขายและโอนทรัพย์สินรายได้จากทรัพย์สิน และการให้สิทธิใน การเช่าในทรัพย์สินบางรายการของบริษัทย่อยดังกล่าวกับกองทุน โดยมีค่าตอบแทน 6.5-7.2 หมื่นล้านบาท
          นอกจากนั้น ยังอนุมัติให้ TUC และ TICC เช่า และเช่าช่วงจากกองทุนในทรัพย์สินบางรายการ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป โดยธุรกรรมเช่าดังกล่าวจะไม่เกิน 9.4 หมื่นล้านบาท โดยให้บริษัทย่อยขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินของกองทุนกับกองทุน ไปจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2576 และวันที่ 31 ธ.ค. 2564 สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active บางรายการ ไม่เกิน 5.5 หมื่นล้านบาท
          ทั้งนี้ อนุมัติให้บริษัทจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทถืออยู่ปัจจุบัน จะเป็นตั้งแต่ 28.11-33.33% ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกขาย หรือเป็นเงินที่จองซื้อ 1.12-2.4 หมื่นล้านบาท
          หุ้นทรู วันที่ 18 ก.ย.ปรับขึ้นแรงรับข่าวขายทรัพย์สินเข้ากองทุน ปิดที่ 6.35 บาท เพิ่มขึ้น 4.96%