กสทช.ยกชั้นดิจิทัลอาเซียนถกกฎระเบียบโทรคมนาคม

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.ยกระดับระบบโทรคมนาคมอาเซียน จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย มุ่งแลกเปลี่ยนทิศทางการกำหนดนโยบายรับยุคดิจิทัล
          พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (MMU) สำนักงานคณะกรรมการกิจการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (MCMC) และจีเอ็สเอ็มเอ (GSMA) จัดฝึกอบรมระดับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎระเบียบโทรคมนาคมหลอมรวมสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
          ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับ
          กิจการไอซีทีและกิจการกระจายเสียง ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม รวมถึงนักวิชาการจากประเทศไทยกลุ่มอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทิศทางการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบโทรคมนาคม รวมถึงความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์
          นอกจากนี้ ได้ร่วมฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการทางด้านการบริหารจัดการและการประมูลคลื่นความถี่ของโครงข่ายเทคโนโลยี 5จี ด้านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย รวมถึงกลยุทธ์และนวัตกรรมธุรกิจโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น บริการทางการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเรียนรู้แนวคิดในการกำกับดูแลและการออกกฎระเบียบควบคุม เพื่อให้สอด คล้องเป็นไปตามมาตรฐาน