ทีโอที จับมือ เอนนี่ ส่งนวัตกรรมการเรียนรู้แบบดิจิทัล SIM STUDENT by TOT3G รับชมผ่านแอปพลิเคชั่น MOBI TV สถานีเรียนรู้

บริษัท ทีโอที ร่วมกับ บริษัท เอนนี่ (ประเทศไทย) จัดโครงการ "SIM STUDENT by TOT3G เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ แบบดิจิทัล มอบให้แก่เด็กไทยตอบรับนโยบายการศึกษาไทยสู่ยุค 4.0 ผ่านการรับชมบนแอปพลิเคชัน MOBI TV (โมบิ ทีวี) สถานีเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานส่งมอบ SIM STUDENT by TOT3G ได้แก่ สุชาติ จันทรพรหมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่าง ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงสว่าง จังหวัดชัยภูมิ จำนวนกว่า 500 คน โดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งแรกของโครงการฯ
          ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน MOBI TV (โมบิ ทีวี) สถานีเรียนรู้ เป็นสื่อและแหล่งรวบรวมบทเรยนสาระความรู้ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้เรียนสามารถรับชมและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต