อาเซียนนัดถกกำกับดูแลOTTพ้องเสียงจัดเก็บภาษีเข้ารัฐ

อาเซียนพ้องเสียงลุยจัดเก็บภาษีเข้ารัฐ ทั้งเรียกร้องให้ผู้ประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติกำจัดคอนเทนต์ผิด กม.-หามาตรการให้แข่งขันเท่าเทียมขณะที่ในไทยเล็งเตรียมประชาพิจารณ์ ต.ค.นี้ ก่อนคลอดเกณฑ์บังคับใช้ภายในสิ้นปี
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมนานาชาติระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้ให้บริการ Over the Top (OTT) ในอาเซียน เมื่อ 12-13 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้สรุปหลักการเบื้องต้นเพื่อเตรียมบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) ในปลายปีนี้ โดยชู 3 ประเด็น 1.ด้านภาษี ทุกประเทศเห็นว่า ต้องจัดเก็บภาษีจากการให้บริการ OTT ส่วนการดำเนินการให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศตนเอง 2.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลักการร่วมกันว่า ต้องมี ข้อปฏิบัติของ OTT ในแต่ละประเทศ เป็น Code of Conduct สำหรับจัดการเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยไม่กีดกั้นประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยี และ 3.การส่งเสริมการแข่งขันเท่าเทียม ต้องหาแนวทางที่เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นผู้ประกอบการ OTT กับโทรคมนาคม OTT รายใหญ่ด้วยกัน OTT รายใหญ่กับรายเล็ก
          ในส่วนของประเทศไทยนำเสนอประเด็นการสร้างเนชั่นแนลเพย์เมนต์เกตเวย์ในการจัดเก็บภาษี แต่อินโดนีเซียมองว่า ต่อให้ทำระบบเพย์เมนต์ แต่ไม่ลงทะเบียน ก็จะจัดเก็บภาษีไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะที่หลายประเทศมองว่า ถ้าบังคับให้ลงทะเบียน แต่ OTT ไม่มาลงทะเบียนจะทำอย่างไร ที่ประชุมจึงลงมติว่า ประเทศไหนจะจัดการอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ทุกประเทศต้องเก็บภาษี OTT
          การดำเนินการของไทย กรมสรรพากรได้แจ้งว่า มีการปรับปรุงกฎหมายภาษีใหม่ แต่ยังไม่ครอบคลุมบริการ OTT ด้านโทรคมนาคมทั้งหมด รวมถึงประเด็นที่ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล จะนำสิ่งที่ใช้บริการไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อเอื้ออำนวยในการทำธุรกิจจึงมองว่าถ้าใช้ กม.กำกับเนชั่นแนลเพย์เมนต์เกตเวย์จะดีกว่าหรือไม่จึงจะนำบทสรุปส่งให้ธปท.เพื่อหารือต่อไป
          ด้านสำนักงาน กสทช.จะนำหลักการเบื้องต้นส่งให้ คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over the Top ที่มีรองประธาน กสทช. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ เป็นประธาน เพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในต.ค.นี้และมีเกณฑ์บังคับใช้ในช่วงปลายปี