ดีอีเกาะติดรับมือภัยไซเบอร์

 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)กล่าวในงาน "CAT Network Showcase 2017" ซึ่งจัดโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)ว่าทุกประเทศในโลกต่างตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยของระบบออนไลน์หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งต้องระมัดระวังตลอดเวลา หากมิเช่นนั้นจะถูกโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์ได้ ซึ่งเชื่อว่าจะมีมาในทุกรูปแบบ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
          ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงดีอีนั้น ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเพื่อทำงานไปจนกว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะมีผลบังคับใช้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกฤษฎีกา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. )เพื่อพิจารณาต่อไป
          อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบริษัทวิจัยความปลอดภัย Armis Labs ได้ค้นพบช่องโหว่ของบลูทูธของระบบปฏิบัติการ อาทิ วินโดวส์, ไอโอเอส, ลีนุกซ์, แอนดรอยด์ โดยช่องโหว่ดังกล่าวจะเป็นจุดอ่อนให้สามารถโจมตีผ่านบลูทูธ โดยผู้ค้นพบตั้งชื่อ Blue Borne โดยแฮกเกอร์สามารถนำอุปกรณ์บลูทูธเข้ามาในรัศมีแล้วโจมตีอุปกรณ์ที่เปิดบลูทูธทิ้งไว้
          นายพิเชฐกล่าวอีกว่า จากกรณีดังกล่าวทำให้กระทรวงดีอีสั่งการให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือไทยเซิร์ทตรวจสอบและเกาะติดสถานการณ์ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการที่อยู่ในข่ายถูกโจมตี จะต้องอัพเดตระบบป้องกันหรือระมัดระวังการใช้บลูทูธด้วย.
--จบ--