ปั้นสตาร์ตอัพเทียบ"ฟุกุโอกะ" "ดีอี"ดึง15ประเทศร่วม"ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017"

 ดีอีประกาศความพร้อมจัดงาน "ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน" เผยมีกลุ่มสตาร์ตอัพ 15 ประเทศทั่วโลกร่วมงาน ขณะที่ "ทปอ." จับมือพันธมิตรเตรียมยกระดับเมืองอัจฉริยะต้นแบบ "บางแสน" และ "หาดใหญ่" สู่เมืองในฝันกลุ่มสตาร์ตอัพ เทียบชั้น "ฟุกุโอกะ"
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า ในวันที่ 21-24 กันยายนนี้ กระทรวงได้จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 งานมหกรรมการแสดงนิทรรศการนานาชาติเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน
          เหตุผลที่จัดงานครั้งนี้ เนื่องจากกระแสของดิจิตอลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วนั้น ทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอล โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้และปีหน้าหลังจากนั้นสังคมไทยก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ด้านดิจิตอล
          สำหรับขั้นตอนในการที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมดิจิตอลนั้นเรียกย่อๆ ว่า SIGMA หรือผลรวมของ 5 ด้านเพื่อการบูรณาการประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1. S- Security คือ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลด้านการเงินและธนาคารต่างๆ 2.IInfrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งก็คือโครงการเน็ตประชารัฐ 3.G-Government ในรูปแบบดิจิตอลก็คือe-government ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานหรือธุรกิจแก่ประชาชนให้สามารถเชื่อมโยงกับภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น 4.M-Manpower คือ กำลังคนที่เป็นส่วนสำคัญ โดยทางกระทรวงได้ทำงานร่วมกับทั้งสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรไทย 5. A-Application คือ การทำธุรกิจต่างๆ ในสังคมไทยนั้นเปลี่ยนไป ด้วยการนำแอพพลิเคชันต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น
          สำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการ "เน็ตประชา รัฐ" หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560  ประกอบกับการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ท ซิตี (SMART CITY) โดย 77 จังหวัดในประเทศไทยจะกลายเป็น SMART CITY  ภายในระยะเวลา 20 ปี
          ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (ดีป้า) กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยและกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งในและต่างประเทศ
          นอกจากนี้ Global Entrepreneurship Network (GEN) องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายของสตาร์ตอัพใน 165 ประเทศทั่วโลกซึ่งมีนายโจนาธาน ออร์ทแมนส์ (Jonathan Ortmans) ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งได้ตอบรับมาร่วมงานและได้ควงสตาร์อัพมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลกร่วมแสดงออกบูธ สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 4 หมื่นตารางเมตร
          ขณะที่รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ประธานกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า โครงการ Smart City Innovation Hubs ภายใต้ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประ เทศไทย 4.0 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้นำงานวิจัยและพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะออกมาเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางด้านเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับSmart City Innovation Hubs ตามภูมิภาคต่างๆ ในการคัดสรรนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ มีความเข้มแข็งและเพิ่มอัตราประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เริ่มตั้ง แต่ปี 2560-2564 โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินโครงการ
          ทั้งนี้ โครงการได้ร่วมมือกับ "บางแสน" จ.ชลบุรี และ "หาด ใหญ่" จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโต ประกอบกับโครงการมีเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ สามารถสร้างเป็นเมืองต้นแบบทางนวัตกรรมได้ โดยบางแสนและหาดใหญ่จะกลายเป็นเมืองในฝันของ Star up ที่จะเป็นเมืองไฮเทคโดยอัตโนมัติ เหมือนกับเมืองฟุกุโอกะของประเทศญี่ปุ่น หรือบางเมืองในต่างประเทศที่สตาร์ตอัพเข้ามา
          ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017 มี15 ประเทศร่วมงาน
          ยกระดับ บางแสน-หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ