เคาะเน็ตประชารัฐไม่ลงตัว"ดีอี"มึนทีโอทีเล่นแง่ด้านกสทช.ยัน200บาท

 "ดีอี-กสทช. "ยังเคาะ "เน็ตประชารัฐ" ไม่ลงตัว กสทช. ย้ำราคาไม่เกินเดือนละ 200 บาท ขณะดีอียังมึนหาวิธีการคำนวณต้นทุนไม่ได้ แถมทีโอทีตั้งแง่ดอดขอค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์อีกปีละ 1,400 ล้านบาท เสนอนายกฯทุบโต๊ะให้หน่วยงานเดียวรับผิดชอบ
          ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมร่วมกัน ระหว่างนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากก่อนหน้านี้ กสทช. กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือนเอาไว้ต่ำเพียง 100-200 บาท/เดือน ขณะที่ดีอีและทีโอทีนั้นกำหนดราคาเน็ตประชารัฐเบื้องต้น เอาไว้สูงถึง 399-599 บาท/เดือน
          โดยในส่วนของดีอีที่รับผิดชอบเน็ตประชารัฐ 24,000 หมู่บ้าน และได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ติดตั้งให้ทั้งหมดนั้น ล่าสุดทีโอทีแจ้งว่า สามารถติดตั้งไปแล้วเสร็จ 16,500 หมู่บ้าน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดค่าบริการรายเดือนที่จะต่อเชื่อมไปยังครัวเรือนได้ รวมทั้งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทีโอทีหรือบริษัทเอกชนเป็นผู้ต่อเชื่อมสายอินเตอร์เน็ตไปยังครัวเรือน "เดิมดีอีได้คำนวณอัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐไว้ที่ 299 บาทต่อเดือน แต่ทีโอทีไม่เห็นด้วยอ้างว่ามีต้นทุนติดตั้งและให้บริการสูงมาก ทำให้ต้องชะลอการประกาศราคาออกไป"
          ขณะที่ในส่วนของโครงการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลหรือ "เน็ตชายขอบ" ในความรับผิดชอบของ กสทช. จำนวน 3,920 หมู่บ้านนั้น แม้จะยังไม่ได้เซ็นสัญญากับผู้ชนะประมูล แต่ กสทช. ได้กำหนดค่าบริการรายเดือนแล้วไม่เกินเดือนละ 200 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานไปแล้ว โดยยืนยันว่าสามารถให้บริการในอัตราดังกล่าวได้ เนื่องจากโครงข่ายหลักที่เป็น Network Backbone นั้นเป็นการลงทุนของรัฐบริษัทเอกชน รวมทั้งทีโอทีที่เข้ามารับจ้างเป็นผู้ติดตั้งและให้บริการนั้นลงทุนเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายปลายสายไปยังครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งนายกฯและที่ประชุมดีอีได้ให้ความเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการต่อไป
          อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตในวงกว้างว่า เหตุใดราคาค่าบริการอินเตอร์เน็ตของ กสทช. และดีอี จึงไม่เท่ากัน ทั้งที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่เป็นโครงข่ายหลัก หรือ Network Backbone ให้แล้ว ส่วนบริษัททีโอทีเป็นเพียงผู้ติดตั้งดำเนินการเท่านั้น การกำหนดอัตราค่าบริการจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงดีอี ไม่ใช่หน้าที่ของทีโอที
          นอกจากนี้ ล่าสุดทีโอทียังได้เสนอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการบำรุงรักษาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตมายังกระทรวงดีอีปีละ 1,400 ล้านบาท แต่กระทรวงดีอียังไม่มีข้อสรุปและเห็นว่า เป็นอัตราที่สูงเกินไปโดยในเบื้องต้น กระทรวงดีอีจะจ่ายค่าบำรุงรักษาให้ทีโอทีเพียงปีเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นจะโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปให้กับ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ เอ็นบีเอ็น (NBN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างทีโอทีกับแคท" โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้เป็นผลมาจากการที่รัฐแบ่งแยกโครงการออกเป็น 3 ส่วน โดยมอบให้กระทรวงดีอี  กสทช. และบริษัททีโอที ดำเนินการทำให้แต่ละองค์กรมีการดำเนินการที่เป็นเอกเทศจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาล และโดยเฉพาะนายกฯควรทุบโต๊ะชี้ขาดหรือมอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง และกำหนดราคาให้เป็น
          ราคาเดียวกันทั้งประเทศจะได้ไม่ต้องมีข้อถกเถียงและมีปัญหากันอีก".