ชง"ประยุทธ์"เร่งขับเคลื่อนระบบ"บิ๊กดาต้า"

กรุงเทพธุรกิจ "สมคิด" สั่งดีอีเร่ง ระบบบิ๊กดาต้า ดันนายกฯนั่งหัวโต๊ะสั่งทุกหน่วยงานเชื่อมข้อมูล หวังปรับปรุงบริการภาครัฐ วางนโยบายเพิ่มขีดแข่งขัน สั่งทุกกระทรวงทำแผนใช้ประโยชน์เน็ตหมู่บ้าน จี้พาณิชย์เชื่อมระบบอีคอมเมิร์ซ
          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าได้ให้หารือกับนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคม (ดีอี) ให้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (บิ๊กดาต้า) ของประเทศโดยประสานงานกับกระทรวงต่างๆที่มีการจัดเก็บข้อมูลของประชาชน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งกระทรวงการคลังที่มีการเก็บข้อมูลของผู้ที่มี รายได้น้อย โดยเบื้องต้นให้มีการประสานข้อมูลกันเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ
          ในส่วนของคณะกรรมการการจัดทำ บิ๊กดาต้าในระดับประเทศตนได้เสนอแนวคิดว่าควรมีการปรับเปลี่ยนประธานคณะกรรมการจากที่ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นประธานให้นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเพื่อให้สามารถ สั่งการข้ามกระทรวงได้ซึ่งจะทำให้นโยบายการจัดทำบิ๊กดาต้าเห็นผลเป็นรูปธรรม
          "เรื่องการบริหารข้อมูลถือว่ามีความจำเป็นมาก ในส่วนของภาคเอกชนมีความตื่นตัวมากแล้วแต่ในส่วนของภาครัฐ บิ๊กดาต้ายังไม่เกิด ตอนนี้ก็อยากให้นายกฯมาเป็นประธานเพื่อจะดูว่าจะขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างไรจะดีไซน์อย่างไร เพราะต่อไปต้องสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการปรับปรุงงานภาครัฐและมาใช้ประโยชน์ในด้าน การพัฒนาอื่นๆ" นายสมคิดกล่าว
          สำหรับความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ)รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด ในปี 2561 โดยสิ่งที่อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วก็คือหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการกำหนดแผนว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านต่างๆ ให้เกิดผลประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด เช่น กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยพัฒนาการค้าขายออนไลน์หรือระบบอีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตรจะนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไปช่วยวางแผนการเพาะปลูกเกษตรกร เป็นต้น