TRUEเงินหนาไม่เพิ่มทุนแข่งขันนิ่งมองเกิน7บ.

 ทันหุ้น- โบรกเจาะสตอรี่ TRUE เล็งรับประโยชน์มากที่สุดจากลูกค้าบริโภคข้อมูลที่ แข็งแกร่งและแนวโน้มการแข่งขันลดลง มองแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้น คุมค่าใช้จ่ายได้ ไม่มีแผนเพิ่มทุน แนะ "ซื้อ" เคาะราคาพื้นฐาน 7.49 บาท
          นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดรายงานแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE คาดว่า ทรูจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจผู้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือมากที่สุดจากการบริโภคข้อมูลที่แข็งแกร่งและการแข่งขันที่ลดลง อีกทั้งผู้บริหารทางด้านการเงินของบริษัทได้ยืนยันสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจากงบลงทุนจะลดลงและไม่มีแผนเพิ่มทุน
          ดังนั้นฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มคำแนะนำของ TRUE จาก "ขาย" เป็น "ซื้อ" และปรับราคาเป้าหมายขึ้น 43% เป็น 7.49 บาท Upside/Downside : +25.9% ซึ่งคาดว่ากำไรบริษัทฟื้นตัวและบริษัทสามารถทยอยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 900MHz ขณะเดียวกันบริษัทยังมีปัจจัยเสี่ยงคือ 1. ต้นทุนบานปลาย 2. การแข่งขันสูงขึ้นและ 3. การแพ้คดีที่มีข้อพิพาทกับ CAT
          ฐานการเงินแกร่ง
          ทั้งนี้กลุ่มได้รายงานฐานะทางการเงิน สามารถชำระหนี้สินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงินต่างๆ โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยค่อนข้างคงที่จากไตรมาส 2 ปี 2559 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 5.3 เท่าในไตรมาส 2 ปี 2560 ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ EBITDA ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.0 เท่า และ 0.7 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.7 เท่า
          ในไตรมาส 2 ปี 2560 กลุ่มทรูมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 23.2 ในไตรมาส 1 ปี 2560 และร้อยละ 24.5 ในไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การขยายโครงข่ายและบริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม รวมไปถึงการได้มาซึ่งใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นจำนวนติดลบร้อยละ 3.6 และ 5.6 ตามลำดับ
          จ่ายสดใบอนุญาต
          ส่วนสภาพคล่องแหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรูในครึ่งปีแรก 2560 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2.14 หมื่นล้านบาทลดลงจากฐานที่สูงในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งมีการเพิ่มทุนในเดือนมิถุนายน ปี 2559 โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน(สุทธิ) เป็นจำนวนลบ 9.3 พันล้านบาท ในครึ่งปีแรก 2560 จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การชำระเงินสดภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA และการชำระดอกเบี้ยจ่าย ทั้งนี้หากไม่รวมเงินสดจ่าย (สุทธิ) สำหรับดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560 เป็นจำนวนบวก 0.7 พันล้านบาท
          อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในครึ่งปีแรก ปี 2560 เป็นเงิน 1.53 พันล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้า ซึ่งมีการชำระค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 900 MHz
          ผลงานโตต่อเนื่อง
          โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลัง 2560 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าผ่านโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสุดบนคลื่นความถี่หลากหลาย แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่า และคอนเทนต์คุณภาพสูง ถือเป็นจุดแข็งทางธุรกิจที่ชัดเจนและทำให้กลุ่มทรูเติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรม
          ซึ่งความแข็งแกร่งเหล่านี้เมื่อผสานกับแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ครบครัน และกระบวนการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง (Big Data Analytics) ของกลุ่มทรูจะช่วยผลักดันให้รายได้และฐานลูกค้าของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง