ไฟเขียวแผนดิจิทัล5ปี

 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) และแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564)โดยกระทรวงพาณิชย์
          ทั้งนี้ นายกฯมอบนโยบายว่าดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยมาก ให้ทุกหน่วยช่วยกันวางโครงสร้างพื้นฐาน โดยกระทรวงดิจิทัลฯตั้งเป้าวางเครือข่ายบรอดแบนด์หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่ง 3 เดือนที่ผ่านมาสามารถวางไปได้กว่า 15,000 หมู่บ้าน คาดว่าไม่เกินธ.ค.นี้จะทำได้ตามเป้า ส่วนที่เหลือ 18,000 หมู่บ้านทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ดังนั้น ภายในปีหน้าประเทศไทยจะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ทุกหมู่บ้านทั้ง 75,000 หมู่บ้าน
          นอกจากนี้ที่ประชุมอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ดำเนินโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว แบบโครงข่ายปิด และจัดให้มีระบบสำรองโครงข่าย โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกับบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ กับโครงการเน็ตประชารัฐ และศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้ระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหลายได้ใช้อย่างบูรณาการ ซึ่งนายกฯขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและเน้นการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน