ชูระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ SIPS ป้องกันเหตุร้ายให้กับประชาชน

ดร.ชุมพล บุญมี หัวหน้าคณะวิจัยสำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า กสทช.ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ศึกษา วิจัยการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านความมั่นคง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Smart Infrastructure for Public Safety:SIPS)ที่มีความชาญฉลาดในการบูรณาการเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูลกล้องวงจรปิดข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตและข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ SIPS จะบันทึกอัตลักษณ์ของบุคคลหรือวัตถุ เช่น รถยนต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ประมวลความถี่ โดยรูปแบบการทำงาน เช่น หากมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ระบบจะจัดเป็นกิจกรรมใหม่ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำ จากความผิดปกตินี้ ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าป้องกันเหตุร้ายได้ทันท่วงที
          ดร.ชุมพล กล่าวต่อว่า ระบบ SIPS ยังสามารถนำไปขยายผลในการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลภาพวีดิโอจากกล้องวงจรปิดในหน่วยงานและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะมีการนำไปใช้ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย.
--จบ--