จับตาโครงการเกตเวย์แห่งชาติ

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 มีวาระที่น่าจับตาคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย อินเตอร์เนตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน หรือโครงการเกตเวย์แห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงทำโดยบมจ.กสท โทรคมนาคม กรอบงบประมาณ 5,000 ล้านบาท