"ดีอี"ถกแผนรองรับหมดสัมปทานโทรศัพท์บ้าน

กรุงเทพธุรกิจ - คณะกรรมการกำกับมาตรา 43 พร้อม ทีโอที - ทรู ยันความร่วมมือกันเต็มที่เตรียมการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโทรบ้าน.วันที่ 28 ต.ค.นี้ ย้ำลูกค้า มั่นใจใช้งานต่อเนื่อง
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กล่าวภายหลังการประชุมเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานโทรศัพท์ประจำที่ (โทรศัพท์บ้าน) ในเขตนครหลวงสิ้นสุดลงหลังจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 28 ต.ค.นี้ และ ทีโอทีจะรับดำเนินการต่อในวันรุ่งขึ้นทันที เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ต่อเนื่อง
          โดยการประชุมได้พิจารณาหารือร่วมกัน เกี่ยวกับแผนการ มาตรการ และการดำเนินการ รวมถึงระบบสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ ของทั้ง 2 หน่วยงาน อาทิ การส่งมอบระบบข้อมูล ลูกค้า และอุปกรณ์โครงข่ายตามสัญญาร่วม การงาน เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและทันที รวมถึงการเตรียมพร้อมให้บริการ ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญา รวมถึงการหารือถึงแผนกระบวนการ ขั้นตอนในการส่งและรับมอบคืนทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา โดยขณะนี้มีลูกค้าโทรศัพท์ประจำที่ของกลุ่มทรูฯคงเหลือ 9 แสนราย
          ด้านนายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ ทีโอที กล่าวเสริมว่า การให้ บริการตามสัญญาร่วมการงาน และร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวงที่จะสิ้นสุดลงและ ทีโอทีรับดำเนินการต่อ ซึ่งขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าการให้บริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอทีและกลุ่มทรูฯเป็นคู่สัญญาที่ดีต่อกัน ตลอดอายุสัมปทาน 25 ปีทีโอทีได้รับรายได้ มากกว่า 3,000 ล้านบาท
          ขณะที่นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย ทีโอที กล่าวว่า ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับทางคู่ สัญญากลุ่มทรูฯ โดยได้ความร่วมมือ 4 เรื่อง 1.การให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือจะไม่มีการรื้อถอน ดังนั้น ลูกค้าไม่ต้องขอเลขหมายใหม่ 2.การรับมอบคืนทรัพย์สิน มีเรื่องทรัพย์สินสำคัญก็กำหนดไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนต่อจากนี้ ทั้งจำนวนให้ครบถ้วน และคุณภาพของทรัพย์สิน 3.ระบบการ ส่งมอบการให้บริการลูกค้า และ4.เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบว่าถึงการให้บริการที่ต่อเนื่องมากที่สุด ให้บริการร่วมกันการเตรียมการรองรับ