ทรูคืน9แสนเบอร์ให้ทีโอทีใจดีเทรนระบบข้อมูลลูกค้า

 แจ้งวัฒนะ * ทรูพร้อมส่งมอบ 9 แสนเลขหมายคืนทีโอที ใจดีสอนระบบข้อมูลลูกค้า CCSS ทีโอที จบปัญหาหมดสัมปทานเบอร์โทรศัพท์บ้าน
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า หลังการประชุมหา รือเพื่อรองรับการให้บริการต่อ เนื่อง หลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการ งานโทรศัพท์ประจำที่ หรือโทร ศัพท์บ้านในเขตนครหลวงสิ้นสุดลง โดยมีการหารือเกี่ยวกับ แผนการมาตรการและการ ดำเนินการรวมถึงระบบสนับ สนุนการให้บริการต่างๆ ของทั้ง 2 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.ทีโอที อาทิ การส่งมอบระบบข้อมูลลูกค้า และอุปกรณ์โครงข่ายตามสัญญาร่วมการ งานฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหา รือถึงขั้นตอนในการส่งและรับมอบคืนทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
          ด้านนายอดิศักดิ์ ประ สงค์ทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลลูกค้านั้น บริษัทได้ใช้ระบบ CCSS ในการจัดเก็บข้อมูลลูก ค้าทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะส่งมอบระบบดังกล่าวให้ บมจ.ทีโอทีและส่งพนักงานไปช่วยสอนในช่วงแรกด้วย
          ด้านนายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 25 ปี ของโทรศัพท์ในเขตนครหลวง หรือโทรศัพท์บ้าน ในวันที่ 29 ต.ค.2560 นี้ ซึ่งเป็นสัญญาร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในรูปแบบ BTO โดยทรูนำไปใช้จำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย แต่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน 900,000 เลขหมาย ซึ่งทรูยินดีส่งมอบอุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ รวมถึงที่ดินและอาคารที่ทรูจัดหาและติดตั้งโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของทีโอทีทันที ทั้งนี้ ตลอดอายุสัญญาดังกล่าวได้สร้างมูลค่ารวมประมาณ 239,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าของทีโอที 41,000 ล้านบาท และของทรู 198,000 ล้านบาท.