มือถืออ่วมแบกต้นทุน2ด้าน

 โพสต์ทูเดย์ - หัวเว่ย เผยโครงสร้างพื้นฐานไทยยังไม่เต็มร้อย ส่งผล โอเปอเรเตอร์แบกต้นทุน 2 ด้าน
          นายโจว เจี้ยนจวิน รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม (ตลาดเกิดใหม่) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี เปิดเผยว่า ความท้าทายของผู้ให้บริการโครงข่ายหรือโอเปอเรเตอร์มี 4 เรื่อง คือ 1.รายได้ของลูกค้าต่อบิลที่ลดลง 2.ประสบการณ์การใช้งานเครือข่าย ทั้งความเร็วและค่าเฉลี่ยการใช้งาน
          3.ต้นทุนในการขยายโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น และ 4.การใช้ไอทีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ แต่ปัจจัยสำคัญที่ โอเปอเรเตอร์ทุกรายต้องเจอ คือ การใช้งานสมาร์ทโฟนและอี-คอมเมิร์ซมีการเติบโต ทำให้การแข่งขันไม่สามารถดุเดือดได้เหมือนเดิม เพราะต้องแบกต้นทุน 2 ด้าน คือ งบการตลาดกับ งบลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน
          ดังนั้น การเดินหน้ากลยุทธ์ของ โอเปอเรเตอร์ทั้งบริการใหม่ ระบบภายในองค์กร อุปกรณ์สื่อสารและกระบวนการทำงาน ต่างก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งเดินหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งบริษัทเองก็พยายามพัฒนาโซลูชั่นและเครื่องมือที่ตอบสนองการให้บริการของคู่ค้า ทุกราย และก็เข้าใจว่าต้นทุนที่สูงนั้น ส่งผลให้โอเปอเรเตอร์ยังไม่พร้อมลงทุนหรืออัพเดทระบบไอทีเต็มที่
          "ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การเดินหน้าดิจิทัลอีโคโนมีของภาครัฐต้อง ชะลอตัว เพราะความสำเร็จนั้นต้อง มาจากนโยบายภาครัฐ ระบบนิเวศ (Ecosystem) และโซลูชั่นทางธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์กันมองว่าไม่ควรเป็นการลงทุนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องร่วมมือทุกส่วนไปพร้อมกัน" นายโจว กล่าว
          อย่างไรก็ดี ไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและเดินหน้าเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีได้ดี จากค่าเฉลี่ยการใช้งานโมบายที่ระดับ 90% ถือว่าสูงกว่าประเทศ อื่นๆ หรือแม้แต่การเข้าใช้งานเครือข่าย 4G LTE ของคนไทยก็เพิ่มเป็น 35% ถือว่าเป็นการเติบโตที่รวดเร็วหลังจากที่ไทยมี 4จี ให้ใช้งานไม่นาน อีกทั้งไทยยังถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวในฝันของทั่วโลก ยิ่งทำให้การใช้งานออนไลน์และแอพพลิเคชั่นเพิ่มสูงขึ้น หากไม่วางโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายให้พร้อมย่อมเสียโอกาสในหลายๆ ด้าน