นานาชาติยกนิ้ว ไทยคม8ถูกทางแชร์ใช้ดาวเทียม

พระราม 1 * นานาชาติชี้ไทย คม 8 ทำคอนโดมิเนียมดาว เทียมถูกทางแล้ว แนะการรวมกลุ่มกันช่วยลดต้นทุนในตลาดสร้างความแข็งแกร่งการต่อรองราคา แนะหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐต้องชัดเจน
          พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและช่วย ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรม การกิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิด เผยว่า กสทช.ร่วมกับสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู จัดประชุม Interna tional satellite symposium 2017 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย.2560 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในงานมีการพูดคุยกันเรื่องแนวโน้มดาวเทียมสื่อสารในอนาคต และการพัฒนา อุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย เป็นต้น
          โดยไอทียูได้มีกฎที่ผู้ประ กอบการดาวเทียมสื่อสารจะใช้วงโคจรได้ต้องมาในนามของ ประเทศนั้นๆ ซึ่งในการนำดาว เทียมขึ้นวงโคจรมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นวิธีการที่ดี คือการทำในรูปแบบของคอนโดมิเนียมดาวเทียม ซึ่งไทยเอง ก็มีไทยคม 8 คือการสร้างดาว เทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วให้ผู้ประ กอบการรายอื่นๆ ได้เช่าใช้การดาวน์ลิงก์-อัพลิงก์ด้วย เป็นการแชร์เพลย์โหลดที่ช่วยลดต้นทุนเจ้าของดาวเทียมสื่อสารลงได้
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการดาว เทียมของทั้ง Eutelsat และ Inmarsat ต่างมองว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดาวเทียมสื่อสารใช้ใน C Band ค่อยข้างมาก และมีระบบจัดการโดยรวมที่ ค่อนข้างดี และหากเป็นไปได้ ถ้ามีการรวมตัวกันในกลุ่มประ เทศของภูมิภาคก็จะสร้างความแข็งแกร่งและโอกาสต่อรองในตลาดได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะบางครั้งปัญหาการจัด สรรคลื่นของแต่ละประเทศนั้นมีการกำกับกติกาที่ต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นยาก และการกำกับดูแลที่ซับซ้อนภายในประเทศนั้นๆ ส่งผลให้เอกชนที่เป็นผู้สร้างดาวเทียมเสียโอกาสในการทำธุรกิจ
          สำหรับประเทศไทยนั้น ตนมองว่า กรณีของไทยในส่วนของดาวเทียมสื่อสารดวงใหม่นั้น ก็มีปัญหาในส่วนของการกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจนว่า อำนาจการให้ใบอนุญาตและการกำกับดูแลแท้จริงแล้วเป็นของหน่วยงานใดระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี หรือเป็นของสำนักงาน กสทช. เมื่อระบบสัมปทานไม่มีแล้ว ดังนั้นการแก้กฎหมายให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่รัฐต้องทำ อีกทั้งเพื่อไม่ให้เอกชนและประเทศเสียโอกาส.