หัวเว่ยพร้อมหนุนโอเปอเรเตอร์

 หัวเว่ย ชี้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ย้ำพร้อมหนุนโอเปอเรเตอร์ทุกทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี
          นายโจว เจี้ยนจวิน รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มหลักของการใช้งานดาต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตลาดเกิดใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะวัยรุ่น ถือเป็นตัวผลักดันดิจิทัล ดังนั้น ความพร้อมของเน็ตเวิร์กถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประชากรทั่วโลกกว่า 2 พันล้านคนยังไม่มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลจะต้องมาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่จะไม่เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว
          อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความต้องการใช้งานดาต้าสูง โอเปอเรเตอร์ต้องพัฒนาและหาเซอร์วิสมาบริการค่อนข้างสูงมากยิ่งขึ้น เช่น ควรมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้น เปรียบได้กับ 1 จุดต่อ 1 ร้านอาหาร ซึ่งหัวเว่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีก แต่ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลด้วย ซึ่งหัวเว่ยจะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อใช้คลื่นความถี่ให้มีความคุ้มค่า ทั้งกลุ่มนโยบายด้านไอซีที กลุ่มระบบนิเวศ และกลุ่มโซลูชั่นด้านธุรกิจ ประเทศไทยมีผู้ใช้จำนวนมาก ตลาดจึงมีโอกาสทางธุรกิจสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้การใช้งานบรอดแบนด์ไทยอยู่ครัวเรือนละ 25% จากประชากร 68 ล้านคน ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใจ แต่ก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นกว่านี้
          "ถ้าอยากให้การใช้งานของครัวเรือนโตขึ้น 10% ก็จะช่วยเพิ่มจีดีพีประเทศด้วย ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่แค่หัวเว่ยฝ่ายเดียว ดังนั้น ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายโทรคมนาคมประเทศถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อนาคตจะมีความต้องการดิจิทัลของผู้ใช้งานขึ้นไปอีก หัวเว่ยต้องเข้าไปปรับในเรื่องของการให้บริการของโอเปอเรเตอร์ด้วย ต้องปรับโซลูชั่นให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า เช่นจะเอาโซลูชั่นในเมืองไปใช้กับชาวบ้าน ชาว นาในต่างจังหวัดไม่ได้".