กสทช.ผนึกเอกชนผุดแอพพลิเคชั่น "3 ชั้น" ป้องผู้อื่นฉกบัตรประชาชนเปิดเบอร์ใหม่

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้โทรศัพท์มือถือและป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเปิดใช้งาน โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว สำนักงานกสทช.จึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นในชื่อว่า "3 ชั้น" เพื่อ "ตรวจ" "แจ้ง" และ"ล็อก"  โดยผู้ใช้บริการทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินสามารถดาวน์โหลดผ่านhttps://3steps.nbtc.go.th/download           สำหรับขั้นตอนการใช้งานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถตรวจสอบว่าตัวเองได้ลงทะเบียนมือถือกี่เลขหมายและมีค่ายใดบ้าง 2.หากพบว่ามีเลขหมายแปลกปลอมที่ไม่เคยลงทะเบียนด้วยตัวเองให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปยังผู้ให้บริการมือถือก่อน เพื่อยืนยันตัวตนที่ศูนย์ให้บริการ และ 3.ผู้ใช้บริการสามารถล็อก เพื่อป้องกันการเปิดใช้เลขหมายใหม่ โดยบุคคลอื่นและทำการปลดล็อกจากแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง "แอพพลิเคชั่น 3 ชั้น จะทำให้ประชาชนมีเครื่องมือตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการใช้งานมือถือ โดยกสทช.ร่วมมือกับค่ายมือถือทุกรายพัฒนาแนวทางกำกับดูแลและการให้บริการประชาชน   เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจแจ้งล็อกให้กับประชาชน".