เทคโนโลยี5จี-ไอโอทีมาเร็วเกินคาด

กสทช.ย้ำเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเกินคาด โดยเฉพาะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เร่งเตรียมแผนประมูลคลื่นรับ 5จี พร้อมหามาตรการป้องกันภัยไซเบอร์
          พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)กล่าวว่า ตลอดการทำงาน กสทช. 6 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งระดับชาติและระดับโลก ซึ่ง กสทช.ต้องเร่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การมาของ 5จี และ IoT (Internet of Thing) ที่เข้าสู่บริการเชิงพาณิชย์เร็วกว่าที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ประมาณการไว้ว่าจะมาปี 2563 ซึ่ง กสทช.ต้องเร่งกำหนดแนวทางกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เบื้องต้นจะจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับ IoT และเตรียมประมูลคลื่นรองรับ 5จี
          นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญคือความปลอด ภัยไซเบอร์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายทำได้ง่ายขึ้นและเกิดขึ้นกับทุกอุปกรณ์ที่มี IoT การดูแลความปลอดภัยจึงต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ผลิตเทคโนโลยี ผู้นำเทคโนโลยีมาให้บริการ ผู้กำกับดูแลที่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและเอาผิดกับมิจฉาชีพเป็นหลักเกณฑ์ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ผู้บริโภคเองต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและตื่นตัวที่จะป้องกันตัวเอง
          ด้านนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต้องเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ภาครัฐและผู้กำกับดูแลต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีแนวทางส่งเสริมและดูแลที่เป็นธรรมและเหมาะสม เอกชนต้องตื่นตัวเตรียมบริการและแอพพลิเคชั่นที่จะให้บริการ ขณะที่ผู้บริโภคต้องหาความรู้และทำความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง.