ตั้งราคาเน็ตประชารัฐยันคิดค่าบริการถูกกว่า

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงดิจิทัลฯ ประสาน กสทช. กำหนดค่าบริการเน็ตประชารัฐ ย้ำถูกกว่าบริการทั่วไป
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกกระทรวง เปิดเผยว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือเน็ตประชารัฐ เพื่อบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไว-ไฟ) แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวม 24,700 หมู่บ้าน จะเปิดให้ผู้บริการรายต่างๆ มาร่วมใช้งานได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน
          ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการไว-ไฟ หมู่บ้านละ 1 จุด ในโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นการให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับกรณีที่ประชาชนต้องการสั่งซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ส่วนตัวนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงาน กสทช. ในการกำหนดอัตราค่าบริการ ซึ่งจะถูกกว่าที่ให้บริการอยู่ทั่วไป
          อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งเน็ตประชารัฐให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560 เมื่อดำเนินการแล้วจะส่งเสริมให้ขยายบริการดิจิทัลในด้านต่างๆ ไปสู่พื้นที่ ได้แก่ การส่งเสริมด้านอาชีพ การสร้างรายได้ การค้าขายออนไลน์ การให้บริการด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ ที่รัฐจะจัดให้มี ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป