ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เป็นมากกว่าการใช้เทคโนโลยี

ชัยกร จิววุฒิพงค์          
          นักวิเคราะห์ ไอดีซีประเทศไทย
          ไอดีซีคาดการณ์ว่า ภายในปี 2563 ที่จะถึงนี้สัดส่วน 30% ของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทแรก ของไทย จะพบว่าการเติบโตของธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำ "ดิจิทัล" มาสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้า
          โดยเราคาดว่าหลายบริษัทจะพยายามทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ ประเภท connected product และ connected service ซึ่งมีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบ หรือใช้ดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา
          แต่เราก็เชื่อว่ากว่าครึ่งของโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่เกิดขึ้นจะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจ
          แน่นอนว่ามีปัจจัยมากมายที่ทำให้การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นล้มเหลว แต่หนึ่งในความผิดพลาดที่พวกเราที่ไอดีซีสังเกตเห็น คือการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไป เทคโนโลยีคือ เครื่องมือ ที่สำคัญที่สุดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น แต่ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นมากกว่าแค่การใช้เทคโนโลยี เพราะการจะ "พลิกโฉม" องค์กรนั้นต้องอาศัย การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงานของทุกคน ในองค์กรด้วยเช่นกัน นั่นคือทุกๆ องค์ประกอบขององค์กรจะต้องได้รับการทรานส์ฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น
          การทรานส์ฟอร์มวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยผู้นำองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาด ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ ได้ดีขึ้น
          การทรานส์ฟอร์มประสบการณ์ คือการพยายามสร้างประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในมิติต่างๆ และรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานด้วย
          การทรานส์ฟอร์มการใช้ดาต้า คือการดึงข้อมูลจากลูกค้า ตลาด การทำธุรกรรม บริการ สินค้า และสินทรัพย์ มาใช้ต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยต้องถือว่าดาต้าคือสินทรัพย์และปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง
          การทรานส์ฟอร์ม วิธีการปฏิบัติงาน คือการทำให้รูปแบบการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากสินค้า บริการ สินทรัพย์ บุคลากร และพาร์ทเนอร์ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้เวลาและทรัพยากรกับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
          การทรานส์ฟอร์ม ผู้ปฏิบัติงาน คือการสร้างความร่วมมือ ระหว่างพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์และพนักงานของพาร์ทเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำงาน ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรจนทำให้บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจต่างๆ ด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย 
          ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นไม่ใช่งานง่ายเลยแม้แต่น้อย จริงอยู่หลายองค์กรจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะบริหารจัดการสิ่งเดิมๆ ประเมินผลตัวชี้วัดเดิมๆ และปฏิบัติงานโดยวิธีเดิมๆ โดยพนักงานแบบเดิมๆ แต่ในที่สุดแล้วอะไร ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตในอดีตอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตในอนาคตได้
          รุ่งอรุณแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังมาถึงคำถามสำคัญคือ คุณพร้อมแล้วหรือยัง!

          "การ"พลิกโฉม"องค์กรต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิธีการทำงานของทุกคนในองค์กร"