ไทยคมอ่วมกำไรไตรมาส2วูบกว่า60%

โพสต์ทูเดย์ - ไทยคมแจ้งกำไรไตรมาส 2 ลดถึง 63.5% ผลจากรายได้ธุรกิจดาวเทียม อินเทอร์เน็ต และสื่อหด
          นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ หัวหน้า คณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ไทยคม เปิดเผยว่า ภาพรวมไตรมาส 2 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 2,543 ล้านบาท ลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 216 ล้านบาท ลดลง 63.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากรายได้การขายและการให้บริการ ทั้งจากธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อลดลง รวมทั้งมีต้นทุนดาวเทียมไทยคม 8 เช่น ค่าเสื่อมราคา
          ทั้งนี้ รายได้ในไตรมาส 2 เป็นรายได้
          จากการขายและการให้บริการ 2,286 ล้านบาท ลดลง 21.2% โดยเป็นรายได้ที่มาจากบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 949 ล้านบาท ลดลง 12.3% เพราะลูกค้าบรอดคาสต์รายใหญ่ในไทยยกเลิกบริการ แต่ก็มีรายได้จากลูกค้ารายใหม่ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมาเพิ่ม
          ขณะที่รายได้จากบริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 อยู่ที่ 606 ล้านบาท ลดลงถึง 42.2% เนื่องจากการให้บริการในประเทศออสเตรเลียได้รับผลกระทบ จากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดของโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย แต่บริษัทก็รับรู้รายได้ค่าชดเชย
          ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดทดแทนอยู่ในส่วนของรายได้อื่นๆ 236 ล้านบาท
          นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจาก รายได้การให้บริการในไทยตามอายุสัญญากับบริษัท ทีโอที หมดสัญญาลงในไตรมาส 2 นี้ อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมบรอดแบนด์เข้ามา แต่รายได้นี้เป็นรายได้ครั้งคราวและเกิดขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และยังมีรายได้จากการขายลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการรายย่อยในออสเตรเลียด้วย
          สำหรับรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตและสื่ออยู่ที่ 745 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท หรือ 6.1% มีสาเหตุหลักจากรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้า
          เหลืองของ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ ยังมี แนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามพฤติกรรม ผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจ สมุดหน้าเหลืองต้องหันมาเน้นพัฒนาการขายสื่อออนไลน์และดิจิทัลและถ่ายโอนลูกค้า สื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่สื่อออนไลน์มากขึ้น
          ด้านธุรกิจบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ไอดีซี) ยังมีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียมที่โตขึ้น ส่วนธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศจากบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ ยังมีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับ 1 และรายได้จากบริการดาต้าและอินเทอร์เน็ตซิมยังเพิ่มต่อเนื่อง