"เน็ตชายขอบ"8สัญญา ประมูลรวม1.29หมื่นล้าน

กสทช.เผยผลประมูลโครงการเน็ตชายขอบ 8 สัญญา บรอดแบนด์-โมบาย รวมมูลค่าประมูล 1.29 หมื่นล้าน ต่ำกว่าราคากลาง 625 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าหลังเปิดประมูล โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน (โซน ซี) รวมมูลค่าราคากลาง 13,614 ล้านบาท ครบทั้ง 8 สัญญา พบว่ามีเอกชนเสนอราคารวม 12,989 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 625  ล้านบาท
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. กสทช.จัดประมูลโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) 4 สัญญา กลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ชนะสัญญา 1, บมจ.ทีโอที เป็นผู้ชนะสัญญา 2 , บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นผู้ชนะสัญญา 3 และ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เป็นผู้ชนะสัญญาที่ 4
          สัญญาที่ 1 เสนอราคาต่ำสุด 2,812 ล้านบาท จากราคากลาง 2,857 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 45 ล้านบาท
          สัญญาที่ 2 เสนอราคาต่ำสุด 2,103 ล้านบาท จากราคากลาง 2,123 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 20 ล้านบาท
          สัญญาที่ 3 เสนอราคาต่ำสุด 2,492 ล้านบาท จากราคากลาง 2,542 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 50 ล้านบาท
          สัญญาที่ 4 เสนอราคาต่ำสุด 1,868 ล้านบาท  จากราคากลาง 1,888 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 20 ล้านบาท
          สำหรับการประมูลโครงการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่(โมบาย) อีก 4 สัญญาเมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา  ผู้ชนะประมูลประกอบด้วย
          สัญญาที่ 5 เสนอราคาต่ำสุด 1,890 ล้านบาท จากราคากลาง 2,121 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 231 ล้านบาท
          สัญญาที่ 6 เสนอราคาต่ำสุด 786 ล้านบาท จากราคากลาง 904 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 117 ล้านบาท
          สัญญาที่ 7 เสนอราคาต่ำสุด 532 ล้านบาท  จากราคากลาง 641 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 109 ล้านบาท
          สัญญาที่ 8 เสนอราคาต่ำสุด 504 ล้านบาท จากราคากลาง 536 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 32 ล้านบาท
          อย่างไรก็ตาม กสทช.ยังไม่เปิดเผยผู้เสนอราคาผู้ชนะประมูลบริการโมบายในสัญญาที่ 5-8  สำหรับบริการโมบายทั้ง 4 สัญญามีผู้ยื่นซองเข้าร่วมประมูล 4 ราย และผ่านคุณสมบัติ 4 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บมจ.กสท.โทรคมนาคม ,บมจ.ทีโอทีและ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด