CATเทงบขยายเกตเวย์

แจ้งวัฒนะ * CAT เร่งเครื่องติดตั้งอุปกรณ์ซัพมารีนเคเบิล หลัง ครม.ปรับลดจาก 5 เป็น 3 โครงการ คงกรอบวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดเผยว่า โครงการขยายอิน เทอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศ บริษัทได้เตรียมงานล่วงหน้าบางส่วนแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตาม กรอบกำหนดเวลาภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่จะใช้ใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การขยายโครงข่ายบนบกเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย
          2.การขยายเส้นทาง เชื่อม Backhaul ในประเทศ ระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งเป็นจุดขึ้นบกหลัก คือ จุดศรี ราชา จุดสงขลา จุดสตูล ซึ่งเป็นการเพิ่มความจุโครงข่าย และศักยภาพการเชื่อมโยง ภายในประเทศ เพื่อให้สอด คล้องกับการขยายช่องทางระหว่างประเทศ และ 3.การสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ ไทย-ฮ่องกง โดยสองกิจกรรมแรก CAT เริ่มดำเนินการได้ทันที ส่วนการสร้างเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ไทยฮ่องกงนั้น มีการเจรจาหลายฝ่าย.