"สมคิด"สั่งลุย"ดิจิทัลพาร์ค"ขีดเส้นต้องก่อสร้างใน1ปีรับ"อีอีซี"

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ โครงการอินเตอร์เนตประชารัฐ โครงการดิจิทัลพาร์ค และ การจัดตั้งบริษัท เอ็นจีเอ็น และ เอ็นจีดีซี (บริษัทลูกของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เนื่องจากโครงการที่กล่าวมามีความล่าช้ามาก
          นายสมคิดกล่าวว่า นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี ได้ดำเนินโครงการต่างๆ คืบหน้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการเนตประชารัฐ ที่ขณะนี้ ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 14,000 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 24,700 หมู่บ้าน ดังนั้นจึงไม่ได้มีความกังวลโครงการใดเป็นพิเศษ แต่ขอทำโครงการเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ หากไม่มีคนก็ให้ยืมกำลังคนจากกระทรวงอื่นมาช่วย
          ในส่วนโครงการเนตประชารัฐ ขอให้คิดเชื่อมโยงการนำโครงสร้างพื้นฐานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) การพัฒนาตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางไกลให้เกิดประโยชน์ ฯลฯขอให้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน
          นายสมคิดกล่าวว่า ในส่วนโครงการดิจิทัลพาร์ค ขอให้ทำแผนลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า บริษัทใดจะเข้ามาลงทุนจะอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง โดยขอให้มีสิ่งปลูกสร้างและความชัดเจนของพื้นที่ โครงการเกิดขึ้นภายใน 1 ปี เพื่อให้บริษัทต่างประเทศเกิดความมั่นใจที่จะมาตั้งสำนักงาน
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี กล่าวว่า กระทรวงดีอี ต้องเร่งปรับแผนการจัดตั้งเป็น สถาบัน IoT (Internet of Things) ในพื้นที่นี้ ให้เสร็จภายในปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มสร้างอาคารไอโอทีได้ในช่วงปี 2561 โดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนกันยายน นอกจากนี้จะเร่งสร้างผังการลงทุนในพื้นที่ 700 ไร่ ให้เอกชนเห็นภาพได้เพื่อจัดแสดงในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายนนี้
          อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนกันยายนนี้ ที่นักลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน 500 คน จะเดินทาง เข้ามาในไทย เพื่อเข้ามาดูโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็จะนำนักลงทุนญี่ปุ่นไปดู โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ซึ่งหากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนจัดตั้ง IoT ในไทย จะเป็นผลดีต่อทั้งอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย ทั้งในอีอีซี และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่น
          ทั้งนี้ ตามแผนงานของกระทรวงในช่วงปีแรก 2560 ได้เริ่มศึกษาโครงการรายละเอ ยดของแผน ดิจิทัลไทยแลนด์ ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ในปีสอง คือ 2561 จะลงทุนดำเนินการก่อสร้างอาคารเบื้องต้น ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท
          สำหรับ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ หรือเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล จะมีการลงทุนอุตสากรรมดิจิทัล ในรูปแบบต่างๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการ จัดเก็บข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆ ฯลฯ