เร่งตั้งบริษัทลูกแคท-ทีโอที เตรียมเสนอบอร์ดคนร.ก่อนเปิดให้บริการจริงเดือนต.ค.นี้

โพสต์ทูเดย์ - ดีอีเดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูก แคท ทีโอที เตรียมเสนอแผนธุรกิจเดือน ต.ค.นี้ พร้อมเปิดบริการบริษัทใหม่ พ.ย.
          นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม กำลังเร่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ให้จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือ NBN Co. และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ NGDC Co.
          ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะต่อมาต้องเร่งการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดตั้งทั้งสองบริษัทใหม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรและสร้างความ เข้มแข็งให้กับองค์กรเกิดใหม่ รวมถึงสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า การดำเนินการจัดตั้ง NGDC Co. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประเมินทรัพย์สินเพื่อวางสัดส่วนการถือหุ้นของแคท ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมไม่เกิน 45 วัน โดยจะเปิดรับพนักงานในบริษัทใหม่จำนวน 479 คน ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่า หรือมากกว่าของบริษัท กสท โทรคมนาคม
          ขณะที่การดำเนินงานของ NGDC Co. จะครอบคลุมธุรกิจเคเบิลใต้น้ำและศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ และจะแตกบริษัทย่อยของ NGDC Co. ชื่อว่า IDC ดูแลธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจตัวแทนขายในภาคเอกชน เพิ่มความสามารถการแข่งขัน วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอาเซียนสอดคล้องนโยบายรัฐ ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้อยู่ภายใต้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ การโอนย้ายพนักงานต้องเป็นไปตามความสมัครใจและจำนวนที่เหมาะสม อีกทั้งต้องเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที กล่าวว่า กรอบเวลาการดำเนินงานจัดตั้ง NGDC Co. และ NBN Co. คือดำเนินการจดทะเบียนบริษัทภายในเดือน ส.ค. ภายใต้คณะกรรมการบริษัท 3 รายที่ได้แต่งตั้งไปเบื้องต้น เพื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัท ทั้งวางกรอบสรรหาประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) ภายในเดือน ก.ย. เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้งหมด และเสนอแผนธุรกิจแก่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในเดือน ต.ค. และเตรียมเปิดให้บริการทั้งสองบริษัทในเดือน พ.ย.นี้
          ขณะนี้ทีโอทีได้จำลองการทำงาน NBN Co. โดยการตั้งสำนักงานชั่วคราว ซึ่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมอยู่ในสำนักงานนี้ เมื่อจัดตั้งบริษัทจริงแล้วเสร็จจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับจำนวนพนักงาน NBN Co. เบื้องต้นประเมินขั้นต่ำจำนวน 1,200 คน มีผลตอบแทนและสวัสดิการสูงกว่าบริษัท ทีโอที