CATเดินหน้าเร่งขยายเคเบิลใต้น้ำ5พันล้านคาดทันแผนเปิด NGDC

“CAT” เดินหน้าขยายเคเบิลใต้น้ำ 5,000 ล้านบาท หลังครม.อนุมัติงบประมาณตามกรอบวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท คาดทันแผนเปิดบริษัทลูก NGDC วันที่ 1 พ.ย. 60
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมงานล่วงหน้าบางส่วนสำหรับโครงการขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบกำหนดเวลาภายใต้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่จะใช้ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การขยายโครงข่ายบนบกเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย
          2. การขยายเส้นทางเชื่อม Backhaul ในประเทศ ระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำซึ่งเป็นจุดขึ้นบกหลัก คือ จุดศรีราชา จุดสงขลา จุดสตูล ซึ่งเป็นการเพิ่มความจุโครงข่ายและศักยภาพการเชื่อมโยงภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายช่องทางระหว่างประเทศ และ 3.การสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ไทย-ฮ่องกง
          โดย 2 กิจกรรมแรก CAT เริ่มดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเป็นการขยายเส้นทางในประเทศที่ทำได้เอง ส่วนการสร้างเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ไทย-ฮ่องกง มีการเจรจาหลายฝ่าย เบื้องต้นได้เริ่มเจรจาหลักการกับพันธมิตรในจีน และพร้อมจะขยายการเจรจาเชิญชวนประเทศอื่นที่อาจสนใจร่วมเป็นภาคีในการจัดสร้างเคเบิลใต้น้ำเส้นนี้ร่วมกัน เช่น กัมพูชา และเวียดนาม
          ทั้งนี้ หลังจากครม.อนุมัติ บริษัทจะทำ TOR ตามราคากลางผ่านคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และคณะกรรมการบริษัทชุดใหญ่ และขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจากนี้ และต้องเสร็จสิ้นก่อน ต.ค. 2560 เพื่อให้บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC) สามารถเริ่มทำงานเต็มรูปแบบทันทีในวันที่ 1 พ.ย. 2560
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา มีอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจาก 5 โครงการ เหลือเพียง 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดน เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps/วินาที วงเงิน 2,100 ล้านบาท จากเดิมเป็นโครงการขยายโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบเคเบิลใต้น้ำ วงเงิน 1,200 ล้านบาท
          2.โครงการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีเป็น 1,770 Gbps วงเงิน 720 ล้านบาท จากเดิมเป็นโครงการจัดหาเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงระหว่างประเทศในเส้นทางญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา เพื่อเชื่อมโยงกับระบบเคเบิลขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 400 Gbps วงเงิน 379.1262 ล้านบาท, โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อขยายความจุระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่เพื่อให้มีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 2,000 Gbps วงเงิน 92.7823 ล้านบาท และโครงการขยายความจุระบบเคเบิลใต้น้ำเพื่อให้ระบบมีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 1,450 Gbps วงเงิน 1,300 ล้านบาท
          และ 3.โครงการร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแปซิฟิก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์การใช้งานวงจร โดยระบบออกแบบให้มีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับประเทศต่างๆ รวม 200 Gbps วงเงิน 2,180 ล้านบาท