"ไคซ์-ทรู"ติดเน็ตไฮสปีด เสริมจุดขายศูนย์ประชุมอันดับหนึ่งภาคอีสาน

ไคซ์ จับมือ ทรู วางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เสริมศักยภาพศูนย์ประชุมฯ เป็นอันดับ 1 ในภาคอีสาน เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ ธ.ค.ปีนี้
          นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือไคซ์ (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER หรือ KICE) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถึงความร่วมมือการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก  เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้ง แบบมีสายและไร้สาย ในโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ศูนย์ประชุมฯ ขนาดใหญ่แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2560 นี้
          "ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพการให้บริการทุกด้านของศูนย์ประชุมฯ ให้สามารถรองรับความต้องการ ด้านบริการสื่อสาร ทั้งสำหรับผู้จัดงาน ออร์แกไนเซอร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าใช้พื้นที่ รวมทั้งตอบสนองไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลัก โดยทรูบิสิเนสจะดำเนินการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ ทั่วพื้นที่กว่า 60 ไร่ในโครงการ "ไคซ์" รองรับความเร็วได้สูงสุดถึง 10 Gbps และสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับเครือข่ายผู้ให้บริการรายอื่นได้หลากหลายรูปแบบทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรองรับดิจิตอลโซลูชันและต่อยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ในอนาคตอีกด้วย"
          นายสุนทร กล่าวต่อไปว่า ซี.พี.แลนด์ ให้ความสำคัญในการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมภายในโครงการ "ไคซ์" เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของศูนย์ประชุมฯ ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับศูนย์ประชุมระดับโลกและมีความยิ่งใหญ่ พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจไมซ์ (MICE) ทั้งยังช่วยให้จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา การแพทย์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นด้านคมนาคมขนส่งของขอนแก่นโมเดล ทั้งในรูปแบบระบบรางและอากาศยาน ที่มีการเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆ ในเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และมีเที่ยวบินจากหลากหลายประเทศ ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นศนูย์กลางการจัดประชุมและการแสดงสินค้าที่สร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม
          "ขอนแก่นยังมีการพัฒนาการให้บริการรถสาธารณะในเมือง "ขอนแก่นซิตีบัส" ช่วยแก้ไขปัญหารถติด ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีเป้าหมายพัฒนาโครงข่ายรถบัสมาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเขตเมืองและเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางกับโหมดการเดินทางสำคัญภายในเขตเมืองและจังหวัด โดยเส้นทางเชื่อมต่อผ่านบริเวณโครงการศูนย์ประชุมฯ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก และเชื่อมโยงไปยังสถานที่และจุดสำคัญภายในจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งระบบราง รถไฟฟ้ารางเบา ที่มีแผนให้เปิดบริการในอีก 3 ปีข้างหน้า จะช่วยเสริมศักยภาพให้เมืองขอนแก่นเป็นหัวเมืองแรกของประเทศที่มีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนหลักและระบบขนส่งมวลชนรองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด"