TRUE-TOT-ADVANC-ITEL คว้าเน็ตชายขอบสัญญาบรอดแบนด์

TRUE-TOT-ADVANC-ITEL ชนะประมูลสัญญาบรอดแบนด์ โครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน แบ่งคนละ 1 สัญญา วันนี้ กสทช.เปิดประมูลอีก 4 สัญญาโมบาย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประกวดราคา โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 4 สัญญา การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีจัดประมูล 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 จำนวน 8 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย คือ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ TIEL, บมจ.ทีโอที หรือ TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE โดยราคากลางอยู่ที่ 2,857 ล้านบาท
          และสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 จำนวน 9 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประมูล 2 ราย ได้แก่ TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยราคากลางอยู่ที่ 2,123 ล้านบาท
          ส่วนในช่วงบ่ายมีจัดประมูลอีก 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยราคากลางอยู่ที่ 2,542 ล้านบาท
          ขณะที่พื้นที่โครงการภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัด รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย ได้แก่ ITEL, TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยราคากลางอยู่ที่ 1,888 ล้านบาท
          แหล่งข่าวจาก กสทช. เปิดเผยว่า สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 ผู้ชนะ คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด พื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 ผู้ชนะ คือ TOT พื้นที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และพื้นที่โครงการภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ITEL
          ขณะเดียวกัน ในวันนี้ (2 ส.ค. 2560) จะมีการจัดประมูลสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ สัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC, TOT และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทในเครือ TRUE ราคากลางอยู่ที่ 2,120 ล้านบาท
          สำหรับพื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, TOT และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 904 ล้านบาท
          ส่วนพื้นที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, TOTและบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 641 ล้านบาท และพื้นที่โครงการภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัด รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, CAT, TOT และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 536 ล้านบาท
          โดยทั้งสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. 2560 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และไม่เกินสิ้นดือน ส.ค. 2560 และเพิ่มเป็น 60% ของหมู่บ้านเป้าหมาย ภายในเดือน เม.ย. 2561 จากนั้นจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค. 2561