ไทยคม หัวเว่ย และสตาร์คอร์ ผนึกความร่วมมือพัฒนาบริการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นเน็ตไทย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมชั้นนำแห่งเอเชียและผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร (End-toEnd Satellite Communications Solutions) ประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท สตาร์คอร์ มีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพร่ภาพและเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต หรือOver The Top (OTT) ในประเทศไทย
          พันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 3 บริษัท จะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม OTT แห่งอนาคต เพื่อให้บริการกับลูกค้าองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะพัฒนาบริการOTT ที่สามารถรองรับการส่งข้อมูลคอนเทนท์แบบจำนวนมากและหลากหลายรวมไปถึงทีวีสตรีมมิ่งและวีดีโอตามความต้องการ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม OTT ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมของไทย ในการนำบริการ OTT มาผนึกเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อช่วยในการนำเสนอเนื้อหาไปยังอุปกรณ์รองรับที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน เช่น สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ไทยคมขอขอบคุณหัวเว่ย และสตาร์คอร์ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกไทยคม ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และช่องสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบริการ OTT ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในไม่ช้านี้  ไทยคมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหัวเว่ย และสตาร์คอร์ จะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของไทยคมในการเป็นผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม ที่จะมาช่วยเติมเต็มการให้บริการของทีวีดิจิตอลยุคใหม่ และแพลตฟอร์ม OTT ยังถือเป็นบริการใหม่ของไทยคม ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการแพลตฟอร์มดาวเทียมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังจะขับเคลื่อนบริการของไทยคมให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มศักยภาพ"
          นายโรบิน ลู ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า"การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไทยคม และสตาร์คอร์ ในครั้งนี้ นับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการสนับสนุนให้เกิดบริการ OTT ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีดาวเทียมเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เช่นบริการ OTT ซึ่งนับเป็นบริการที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายของหัวเว่ย ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์และการสนับสนุนการวิเคราะห์ Big Data เพื่อให้บริการแพลตฟอร์ม OTT ในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพความรวดเร็วในการประมวณผลเพื่อทำให้เกิดความประทับใจในรูปแบบใหม่ของสื่อดิจิทัล โดยบริการในรูปแบบใหม่นี้ เกิดขึ้นจากการได้ทำงานร่วมกับบริษัท ไทยคมที่มีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงในการให้บริการดาวเทียมไทยคม เหล่านี้จะช่วยให้หัวเว่ย สามารถสร้างแพลตฟอร์ม OTT เพื่อการให้บริการเนื้อหาเพื่อความบันเทิงและการศึกษาในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
          นายอีวาน ชาง กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์คอร์ มีเดีย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า "บริษัทมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทีวีดิจิตอลและเนื้อหาดิจิตอลของประเทศไทยไปสู่อนาคต ด้วยความร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำเช่นหัวเว่ยและผู้ให้บริการดาวเทียมชั้นนำแห่งเอเชียเช่นไทยคม สตาร์คอร์เชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบประสบการณ์ด้านความบันเทิงรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าได้อย่างไร้คู่แข่ง"
          ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ไทยคมจะเป็นผู้ดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายและเป็นศูนย์บริการข้อมูลสำหรับหัวเว่ย และสตาร์คอร์ ขณะที่หัวเว่ยจะดำเนินการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการ(Infrastructure as a Service: IaaS) และบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนสตาร์คอร์ จะดำเนินการในส่วนของแพลตฟอร์ม OTT สำหรับการบริการ (OTT as a Service: OTT aaS) และการบูรณาการแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการสื่อและคอนเทนท์จากภายนอก