กสทช.ประมูลเน็ตชายขอบวันนี้ชิงชื่อผู้ชนะเข้าบอร์ด9สิงหาคม

วันนี้ “กสทช.” เปิดประมูลโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน เป็นวันแรก จำนวน 4 สัญญาบรอดแบนด์ จากนั้นนำรายชื่อผู้ชนะประมูลเข้าบอร์ด กสทช. วันที่ 9 ส.ค. 60 เพื่อเห็นชอบ ก่อนประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ
          ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประกวดราคา โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 4 สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือe-Auction ในวันนี้ (1 ส.ค. 2560)
          ทั้งนี้ สัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่โครงการภาคเหนือ 1 มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 3 ราย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ TIEL, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE โดยราคากลางอยู่ที่ 2,857 ล้านบาท
          สำหรับพื้นที่โครงการภาคเหนือ 2 จำนวน 9 จังหวัด มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย ได้แก่ TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 2,123 ล้านบาท ส่วนพื้นที่โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด มีผ่านคุณสมบัติ 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, TOT และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดราคากลางอยู่ที่ 2,542 ล้านบาท
          ขณะที่พื้นที่โครงการภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 24 จังหวัดรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กับ4อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อยมีผู้ผ่านคุณสมบัติ3 ราย ได้แก่ITEL,TOTและบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคากลางอยู่ที่ 1,888 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การประมูล e-Auction ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเคาะราคาประมูลลดลงจากราคากลางดังกล่าว ซึ่งในการเคาะราคาจะไม่มีการกำหนดกรอบราคาต่อครั้ง ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถใส่ตัวเลขราคาที่ตนเองต้องการได้เลย โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลและได้ผู้ชนะที่เสนอราคาต่ำสุดแล้ว สำนักงาน กสทช.จะยังไม่ประกาศรายชื่อบริษัททันที จะนำรายชื่อบริษัทผู้ชนะเข้าที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 9 ส.ค. 2560 เพื่อลงมติเห็นชอบ และประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
          ส่วนสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) จำนวน 4 สัญญา จะจัดประมูลในพรุ่งนี้ (2 ส.ค. 2560) โดยทั้งสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. 2560 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และไม่เกินสิ้นเดือน ส.ค. 2560 และเพิ่มเป็น 60% ของหมู่บ้านเป้าหมาย ภายในเดือน เม.ย. 2561 จากนั้นจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้าน ภายในเดือน ก.ค. 2561
          ทั้งนี้ เมื่อเปิดใช้บริการจะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านที่ราคาถูกกว่าราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันแพ็กเกจปกติความเร็ว 30/10Mbpsราคาอยู่ที่ 599 บาท/เดือน ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการดังกล่าวได้ใช้งาน คาดราคาแพ็กเกจจะไม่เกิน 200-300 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับผลการประกวดราคา
          นอกจากนี้ยังมีUSOแพ็กเกจเน็ตประชารัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยและมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต่ำกว่า 30Mbpsอีก 3 แพ็กเกจ ได้แก่ 1.USOแพ็กเกจ รุ่นจิ๋ว ความเร็ว 10Mbpsราคาไม่เกิน 100 บาท/เดือน 2.USOแพ็กเกจ รุ่นเล็ก ความเร็ว 15Mbpsราคาไม่เกิน 150 บาท/เดือน และ 3.USOแพ็กเกจ รุ่นกลาง ความเร็ว 20Mbpsราคาไม่เกิน 200 บาท/เดือน